Høj faglighed og rum til fordybelse i patientplejen? Regionspsykiatrien Horsens søger en social- og sundhedsassistent til fast nattevagt på intensivt psykiatrisk sengeafsnit O2 – Du vælger selv model for weekendarbejde – Region Midtjylland – Horsens

Om afsnittet:Afsnit O2 er et lukket psykiatrisk sengeafsnit, hvor den brede faglighed og fælles opgaveløsning er i fokus. Vi arbejder fokuseret med neuroaffektiv udviklingspsykologi (NAU), Safeward og miljøterapi, som er grundstenene i vores arbejde med patienterne. Vi vægter fagligheden og det tværfaglige arbejde højt, og bruger hinandens forskellige faglige kompetencer og erfaringer i arbejdet omkring patienten. Vi arbejder dedikeret med at nedbringe anvendelsen af tvang i tæt samarbejde med patienten og på tværs af faggrupper.Vi har en positiv og anerkendende tilgang til vores patienter og til hinanden, som er med til at skabe en god stemning og et godt arbejdsmiljø.Vi er optaget af at tage godt imod vores nye medarbejdere og gøre os umage for at klæde dem godt på til opgaverne i afsnittet, så vi får deres faglighed i spil i personalegruppen til gavn for patienter og kolleger.”” (ny medarbejder, O2)Det skal du lave:Sammen med afsnittets øvrige medarbejdere modtager du patienter med forskellige psykiatriske diagnoser. Patienterne er indlagt fra få dage til flere måneder, og du skal være med til at støtte, pleje og behandle dem frem mod udskrivelse. Du er en social- og sundhedsassistent, dersamarbejder godt i et teamhar stort fokus på den deeskalerende tilgang og kommunikation i forhold til patienter, pårørende og samarbejdspartnerekan bevare overblikket! Vi arbejder med en alsidig patientgruppe, så det er vigtigt, at du er ansvarsfuld, rummelig og kan bevare overblikket i akutte situationertrives i et miljø, hvor to dage sjældent er ens, og du ikke ved, hvad du møder ind tilSøg job hos fordi:I O2 bliver du en del af et velfungerende afsnit med et godt arbejdsmiljø, hvor vi ser det som en styrke at bruge hinanden og bede om hjælp.Derudover får du:supervision 1 gang ugentligt med udgangspunkt i NAUen leder og souschef, der er engagerede og synlige og ved, hvad der rører sig i afsnittetundervisning og kompetenceudvikling efter fastlagte forløbheldags personalemøder med dine kolleger 4 gange om åretYderligere oplysningerDu er velkommen til at komme og se afsnittet og høre om hverdagen, hvis du har lyst til det. Kontakt afdelingssygeplejerske Lis Eriksen tlf. 78475023, , eller souschef Jannie Ring tlf. 78475022 for at lave en aftale om besøg, eller hvis du har brug for yderligere information om stillingen.Ansættelsesvilkår og lønDer er tale om en fast stilling med medbestemmelse ift. arbejdstid og mulighed for op til 37 timer ugentligt, primært i nattevagt og med weekendarbejde efter ønsket struktur. Ansættelse d. 01.12.2023 eller efter aftale. Løn og ansættelsesforhold fastsættes ift. gældende overenskomst og efter principperne for lokal løndannelse.Ansøgningsfrist og tidspunkt for ansættelsessamtalerVi ser frem til at modtage din ansøgning senest mandag d. 23.10.2023 kl. 12.Samtaler afholdes onsdag d. 25.10.2023.AttesterVi indhenter straffeattest i forbindelse med ansættelse.Om O2 og Regionspsykiatrien HorsensAfsnit O2 er et lukket psykiatrisk sengeafsnit med akut modtagelsesfunktion og tilknytning til psykiatrisk modtagelse. Målgruppen er bl.a. patienter med diagnoserne skizofreni, akut psykose, bipolar lidelse, autisme, depression og personlighedsforstyrrelse. Derudover også patienter, der er behandlingsdømte eller surrogat varetægtsfængslede.I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelser. Vi er specialeopdelt i 2 klinikker, mens vores 2 sengeafsnit har en bred vifte af alle patientkategorier. Derudover har vi Psykiatrisk Akutenhed med visiterende og udgående funktioner.Regionspsykiatrien Horsens (RPH) har ca. 200 medarbejdere og er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling af borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 223.000 indbyggere.

Read more…