Helsefagstudenter/assistenter – NAVVIS – Aalborg

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på ca 670 mill.kr. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken. Psykiatrisk avdeling består av 3 seksjoner; Alderpsykiatrisk seksjon, Akuttpsykiatrisk seksjon og Sikkerhetpsykiatrisk seksjon. Sikkerhetspsykiatrisk seksjon består p.t. av 3 enheter med 17 senger. Målgruppen er pasienter med alvorlig psykisk lidelse kombinert med voldsproblematikk, samt pasienter idømt tvunget psykisk helsevern. I tillegg gir vi tilbud om døgnkontinuerlige judisielle observasjoner, samt varetektssurrogat. Opptaksområdet er Finnmark, Troms og nordre del av Nordland.Sikkerhetspsykiatrisk seksjon består av:Sikkerhetspost A med 6 senger (regional sikkerhetsavdeling)Sikkerhetspost B med 6 senger (lokal sikkerhetspost)Sikkerhetspost C med 5 senger (lokal sikkerhetspost)Vi har for tiden ledige stillinger ved alle 3 enhetene ved Sikkerhetspsykiatrisk seksjon.Vårt samfunnsoppdrag er å gi behandling til pasienter med alvorlige psykiske lidelser som i tillegg trenger høyt sikkerhetsnivå for å verne samfunnet. Å finne optimal balanse mellom trygghet og behandling for pasient, personalet og samfunnet for øvrig er en av våre viktigste oppgaver. Målet vårt er å gi pasienter anledning til å mestre ulike faser av sin sykdom samtidig som vi tar hensyn til at samfunnet trenger trygghet.Arbeidsoppgaver er direkte pasientnært arbeid til pasienter som trenger behandling og rehabilitering. Sentrale oppgaver er å vurdere og håndtere voldsrisiko samtidig som vi gir omsorg og behandling. Dette gjøres gjennom høy kompetanse og klare rutiner.Vi vekter relasjonsbygging og motivasjonsarbeid for å skape endring. Vi jobber i flerfaglige team. Vi tilbyr behandling og utredning i kortvarige og langvarige pasientforløp, fra innleggelse til etablering i hjemkommune. Stillingene medfører arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og pårørendearbeid.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene er blant annet:miljøterapeutisk og faglig oppfølging av pasienter i og utenfor enhetenearbeide i tverrfaglige team rundt hver enkelt pasientdelta i utredning og langtidsbehandling i tverrfaglige sammensatte teamhåndtering av uro situasjoner gjennom en faglig forankret tilnærmingpraktiske oppgaver i enheteneobservasjon og dokumentasjonKvalifikasjonerErfaring fra psykiatri er ønskelig, men ikke et kravEvne til samarbeid vektleggesMå beherske norsk skriftlig og muntligDen som får tilbud om stillingen må legge frem politiattest etter Lov om psykisk helsevern §4A-7 første leddSykepleier-/vernepleierstudenter oppfordres til å søke!Personlige egenskaperDu er strukturert, fleksibel og har engasjement for fagfeltetDu er tålmodig, robust og liker å jobbe med pasientforløp av både kortere og lengre varlighetDu er initiativrik og har respekt for hver enkelt pasientGode samarbeidsevner overfor kollegaer og pasienterDu er en bevisst bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.Gode kommunikasjonsferdigheter med pasienter i en sårbar situasjonDu er ansvarsbevisst, lojal og målrettetEvne til både selvstendig arbeid og teamarbeidPersonlig egnethet for stillingene vil vektleggesPå grunn av personalgruppens sammensetning kan det bli aktuelt å prioritere mannlige søkereVi tilbyrGunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtalerFaglig utviklingNyansatte gis opplæring og intern undervisningStillingene medfører jobb med arbeidstid i henhold til enhver tids gjeldende arbeidsplan, for tiden kalenderplan med arbeid på dag/aften eller på natt, jobb hver 3. helg.

Read more…