Fysioterapeut til Sengeafsnit 3, Regionshospitalet Hammel Neurocenter – Region Midtjylland – Hammel

Et tidsbegrænset vikariat som fysioterapeut ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Sengeafsnit 3 er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale – til og med 1. oktober 2022. Stillingen er på 37 timer/uge eller efter aftale. Vi søger en fysioterapeut der:Har faglige ambitioner og lyst til at specialisere sig indenfor neurorehabilitering. Har respekt for andres faglighed og lyst til tværfagligt teamsamarbejde. Er fleksibel og ønsker at bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø. Trives på en dynamisk arbejdsplads hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til patientopgaven. Har erfaring med specialiseret neurorehabilitering. Herunder erfaring indenfor behandling af patienter med kognitive funktionsforstyrrelser. Har viden om hjernes funktion samt følger efter hjerneskader. Har viden om og erfaring med neuropædagogik og arbejdet med neuropædagogiske strategier. Kan bidrage med fysioterapi målrettet kognitive funktionsnedsættelser. Er opmærksom på personlig robusthed i forhold til at skulle arbejde med personer der kan være agiterede/udadreagerende. Kan du nikke genkendende til disse udsagn, er du måske vores nye kollega på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.Til gengæld får du en arbejdsplads, med: En afdeling med et højt mono- og tværfagligt niveau. En afdeling med et tæt samarbejde med vores forsknings- og udviklingsenhed Et spændende og udfordrende job med mulighed for en varieret arbejdsdag. Engagerede og kompetente kolleger, der brænder for neurorehabilitering. Et godt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med fokus på patienten. En struktureret monofaglig såvel som tværfaglig introduktion. Den fysioterapeutiske tilgang er kendetegnet ved:Klinisk ræssonnering som omdrejningspunkt for undersøgelse og behandling, af personer med erhvervede hjerneskader, med henblik på optimering af personens handlekompetence gennem motorisk læring og motorisk kontrol. Der tages udgangspunkt i personens behov på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau, hvor der målrettet sigtes mod optimal grad af motorisk kontrol i hverdagslivet. Den neurofysioterapeutiske intervention tager udgangspunkt i krop og bevægelse, hvor optimering af den hjerneskadede persons kropslige og kognitive ressourcer er i fokus. Interventionen sigter mod, at personen under indlæggelse gives positive kropslige oplevelser i den nye livssituation, således at det motiverer til fysisk aktivitet såvel under indlæggelsen som efter udskrivelsen. Neurofysioterapeutiske fokusområder er overvejende: Træning af motorisk kontrol Bevægeanalyse Afdækning og behandling af tonusforstyrrelser Kontrakturprofylakse og -behandling Respirationsfysioterapi Styrke- og udholdenhedstræning Konditionstræning Træning i grupper og på hold Neuropædagogisk tilgang i forhold til personer med kognitive funktionsnedsættelser Afprøvning og tilpasning af hjælpemidler Bassinterapi Elstimulation Tilrettelæggelse af udskrivelse Ergonomi i forhold til tværfaglige samarbejdspartnere Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og/eller kognitive problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din fysioterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering. I løbet af den første tid kommer du gennem et introduktionsforløb. Fagligheden er i højsædet, samtidig med at vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. Vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, hvilket bidrager til at styrke den faglige udvikling. Arbejdstiden omfatter dag-, aften og weekendarbejde. Stillingen har to aftenvagter om ugen og weekendarbejde hver 4. weekend. Den ene af de to aftenvagter vil du arbejde mere cirkulært omkring få patienter. Den ene aftenvagt indebærer at fysioterapeuten bidrager i højere grad ind i kontinuiteten hos enkelte patienter, hvor det terapeutisk giver mening i forhold til patientens funktionsnedsættelser.Der vil således være opgaver, der kan betragtes som fælles faglige opgaver.Om Hammel NeurocenterRegionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra Jylland og Fyn.Neurorehabiliteringen er organiseret i fire højtspecialiserede klinikker: Klinik for tidlig neurorehabilitering, Sensomotorisk klinik, Kognitiv klinik og Klinik for børn og unge. Til alle klinikker er tilknyttet et ambulatorium.Kognitiv Klinik, behandler overvejende patienter med kognitive, emotionelle, motivations- og adfærdsmæssige funktionsforstyrrelser som er en direkte eller indirekte følge af hjerneskaden. Derudover har en del patienter tillige sensomotoriske problemstillinger. Der er i høj grad fokus på den neuropædagogiske tilgang til patienten.Vi arbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med tale­pædagog, neuropsykolog, socialrådgiver og diætist.Se nærmere om Hammel Neurocenter på

Read more…