Fysioterapeut søges til Børnecenter København, Område Indre By/Østerbro – Københavns Kommune – Copenhagen

Er du autoriseret fysioterapeut, og har du lyst til at arbejde med børn og unge med særlige behov? Så har du nu muligheden for at blive en del af vores store og engagerede fysio- og ergoterapeutgruppe på i alt godt 50 børneterapeuter.En af vores fysioterapeuter skal flytte til udlandet. Derfor søger vi nu en fysioterapeut til fastansættelse i vores specialskolegruppe. Stillingen er på 35-37 timer pr. uge plus nultid. Du kan læse om nultid længere nede i dette opslag. Stillingen er med opstart senest den 1. december 2023. Som fysioterapeut på specialskoleområdet er det vigtigt at skabe sammenhæng mellem eleven, aktiviteterne og omgivelserne. I et fysioterapeutisk perspektiv skal der være fokus på at øge mulighederne for barnets evne til at deltage i netop de aktiviteter og lege, der giver mening for barnets liv og læring. Den fysioterapeutiske indsats forgår med henblik på at muliggøre og fremme deltagelse samt udvikle nye færdigheder således, at barnet opnår størst mulig selvstændighed for at imødekomme både undervisningens og hverdagens krav. Du skal som fysioterapeut betjene 1-2 af kommunens specialskoler med undervisningsrelateret træning, rådgivning og vejledning samt vedligeholdende træning og genoptræning. Du vil have din faste gang på disse skoler. På de specialskoler, som vi giver support, vil du dagligt indgå i et team med 3-4 andre børneterapeuter samt have et tværfagligt samarbejde med skoleledelsen, logopæd, psykolog, lærere og pædagoger. Du får også altid mulighed for løbende at besøge dine kollegaer på vores andre specialskoler, når der er behov for inspiration og sparring. Vi mødes derudover alle 50 børneterapeuter to gange om måneden, hvor vi har fokus på sparring, vidensdeling og udvikling af vores faglige praksis på børneområdet. Senest har vi haft en spændende proces med både udarbejdelse af en fælles journalskabelon samt fokus på evidensbaseret praksis og udvikling af vores monofaglige sparring. Måske bliver din gode ide vores næste faglige udviklingspunkt. Når du bliver ansat som fysioterapeut i Børnecenter København, laver vi et introprogram til dine første 14 dage. Her vil du komme rundt og besøge dine kollegaer på forskellige skoler, besøge vores Ambulante Børneterapi, gå med kollegaer ud for at se dem træne børnene med mere. Du vil også få tilknyttet en mentor. Det er meget vigtigt for os, at vores nye kollegaer får en god start og introduktion til både gruppen og arbejdsopgaverne. Ansættelsesstedet er Børnecenter København, Område Indre By/Østerbro, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kristianiagade 9, 2100 København Ø. Dit daglige arbejde vil foregå ude på den/de skoler, hvor du bliver fast tilknyttet. Der er ansat 26 fysioterapeuter fordelt på de forskellige specialskoler og i Den Ambulante Børneterapi. Børnecenter København prioriterer en tidlig og tværfaglig indsats med fokus på inklusion.Indsatsen foregår i et tæt samarbejde med forældre og centrale fagpersoner omkring børnene, herunder områdernes tværfaglige støttefunktioner. Vi tilbyder Et stærkt arbejdsfællesskab i en gruppe med meget høj trivsel En arbejdsplads, hvor du får medindflydelse og medansvar og bliver medinddraget Et godt fagligt miljø med gode udviklingsmuligheder Løbende sparring med dygtige kollegaer En ambitiøs og engageret terapeutgruppe Et tværfagligt arbejdsmiljø med bl.a. ergoterapeuter, psykologer og logopæder Spændende og udfordrende opgaver, som du selv er med til at forme og udvikle Vi søger en autoriseret fysioterapeut, som matcher nedenstående Brænder for sit fag, herunder god til at sætte mål og ræsonnerer klinisk Brænder for at arbejde med børn og unge med særlige behov Kan arbejde selvstændigt og struktureret Har gode samarbejdsevner både fagligt og tværfagligt, kan formidle faglighed og idéer og har tålmodighed ift. implementeringsprocesser Bidrager til et godt kollegialt arbejdsmiljø Har gerne erfaring med træning, rådgivning og vejledning i forhold til børn med særlige behov eller har haft lignende arbejde AnsættelsesforholdLøn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.I forbindelse med ansættelsen rekvirerer Københavns Kommune børne- og straffeattest samt reference fra tidligere relevant arbejdsgiver. Der arbejdes med obligatorisk nul-tid pr. uge. Formlen er = (løntimer x 0,07) +løntimer = ugentlig arbejdstid. Fx 37×0,07 = 2,59+37 = 39,5 timer pr. uge. De ugentlige optjente nul-timer afspadseres på fælles fastlagte dage i bl.a. skoleferier og på skolefridage. Københavns Kommune har en ligestillingspolitik, der skal sikre, at arbejdspladserne afspejler befolkningssammensætningen i kommunen, samt at ligestilling mellem mænd og kvinder sikres.

Read more…