Fuldmægtige til decentral erhvervsfremme i Erhvervsstyrelsen i Silkeborg – Erhvervsstyrelsen, Silkeborg – null

Bliver du motiveret af at udvikle indsatser, der gør virksomheder bedre til at klare sig i den globale konkurrence efter COVID-19 pandemien? Og har du et godt kendskab til erhvervsfremme og virksomheders vilkår og muligheder for at udvikle sig? Så har du fundet det rigtige stillingsopslag.Erhvervsstyrelsen i Silkeborg har brug for dygtige og ambitiøse medarbejdere til at udvikle og forvalte de indsatser, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse løbende sætter i gang til gavn for virksomheder i hele Danmark.Vi arbejder for at fremme vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark med blik for lokale forskelle i virksomhedernes behov og muligheder. Som sekretariat for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bidrager vi til, at bestyrelsen kan iværksætte og følge op på erhvervsfremmeindsatser inden for fx grøn omstilling, digitalisering, forretningsudvikling, kvalificeret arbejdskraft, innovation og turisme. Det gør vi i tæt dialog med bl.a. erhvervshusenes bestyrelser, ministerier, Europa-Kommissionen samt statslige, regionale og lokale erhvervsfremmeaktører. En central del af vores opgave er at udvikle erhvervsfremmeindsatser, herunder projekter finansieret af EUs strukturfonde.Vi er ca. 90 medarbejdere. Arbejdsstedet er Silkeborg.Dine opgaverDu får til opgave at understøtte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses arbejde med at udvikle og følge op på indsatser i hele landet.Som ny kollega vil du, sammen med dit team, skulle arbejde med flere af følgende opgaver: Udarbejdelse af forslag til nye indsatser, som kan bidrage til danske virksomheders vækst og omstilling inden for fx kvalificeret arbejdskraft, grøn omstilling, innovation eller digitalisering. Tilrettelæggelse af ansøgningsrunder, vejledning af ansøgere og projektholdere samt planlægning og afholdelse informationsarrangementer for potentielle ansøgere. Vurdering af ansøgninger og projektforslag og forberede indstillinger til erhvervsfremmebestyrelsen. Forvaltning af projekter, herunder udbetalinger og opfølgning på, om projekterne lever op til de aftalte vilkår, leverer de aftalte resultater etc. For at du kan skabe succes i stillingen, skal du være i løbende dialog med interessenter og videnpersoner og tilegne dig erhvervsfaglig viden på dit område, så du sammen med dit team udgør et fagligt fyrtårn.Om digDu kan være den helt rette til jobbet, hvis du kan sige ja til følgende: Du interesserer dig for forvaltning og har forståelse for en politisk styret organisation. Derved har du et kendskab til eller interesse for tilskudsadministration og forvaltningsret. Du vil hurtigt kunne sætte dig ind i organisationens kerneopgaver og styringsmekanismer, og med din digitale forståelse kan du omsætte driftsdata til styring og resultater. Du har erfaring med erhvervsfremme og har i staten, i kommunerne eller hos en erhvervsfremmeaktør beskæftiget dig med udvikling og forvaltning af erhvervsfremmeindsatser Du har kendskab til forvaltning af erhvervsfremmeprojekter, herunder gerne projekter, der er finansieret af EU’s strukturfonde. Du er løsningsorienteret og ved, at samarbejde er den bedste strategi. Du kan begå dig på alle niveauer i organisationen, og du er vellidt for det. I løbet af en arbejdsdag har du kontakt med både ledelse og andre medarbejdere, og du møder dem alle med et smil og en grundholdning om, at kollegaer spiller hinanden gode gennem sparring og videndeling. Du er en god formidler. Du kan formidle tungt fagligt stof, så dine modtagere er helt med på budskabet efter at have læst nogle få linjer. Uanset om du taler med eller skriver til en teamkollega, et ledelsesmedlem eller en kunde, så kommunikerer du klart og imødekommende og med udgangspunkt i din modtagers viden og behov. Du er også god til at skabe åbenhed, enkelthed og gennemskuelighed i forvaltningen af erhvervsfremmebestyrelsens midler. Du løber efter bolden før de fleste andre. Du er typen, der trives i et skiftende miljø med korte deadlines og et stort selvstændigt ansvar. Du har et stort drive og tager gerne ansvar for en opgave, som du får i mål inden for deadline også selvom det giver sved på panden undervejs. Samtidig evner du at arbejde systematisk og at bevare overblikket over opgaverne. Vi forestiller os, at du har en samfundsvidenskabelig kandidat fx cand.sc. pol., cand.sc. adm., cand.sc. soc., cand.oecon., cand.merc.jur., cand.jur., el.lign. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere relevant ansættelse, men ansøgninger fra nyuddannede modtages også.Om osVi er en styrelse under Erhvervsministeriet og dermed en del af centraladministrationen. Hos os kan du være med til at skabe en effektiv decentral erhvervsfremmeindsats, der giver gode rammer for vækst og udvikling. Vi har et godt arbejdsfællesskab og tilbyder faglig og personlig udvikling for den rette. Vores intro- og oplæringsforløb er velafprøvede, så du kan komme godt fra start i din ansættelse. Vi er en styrelse, der vægter medarbejdernes trivsel, og i Silkeborg har vi en velfungerende og aktiv personaleforening, der står for flere sociale arrangementer i løbet af året.

Read more…