Fritidsinstitutionen på Skolen ved Sundet søger en pædagog eller medhjælper – Københavns Kommune – Copenhagen

Kan du se dig selv udfolde dine pædagogiske og relationelle kompetencer i en KKFO, hvor vores børnesyn er, at børn gør det rigtige, hvis de kan.Er du teamplayer, som lægger vægt på en arbejdsplads, hvor trivsel og engagement driver personalegruppen. Hvor faglighed vægtes højt, og hvor der er mulighed for sparring og udvikling. Vi er 23 medarbejdere, hvor de fleste er tilknyttet et årgangsteam, hvor man følger sit klassetrin. Vi søger en pædagog eller medhjælper, som virkelig brænder for at arbejde med aldersgruppen 5-10 år, som vil bidrage til at skabe en KKFO i udvikling i tæt samarbejde med skolen, med fokus på trivselsarbejdet i børnegrupperne og hos det enkelte barn. Børnene er i KKFO’en mellem kl. 13.30 til 17.00. Vores hus er opdelt i tre farvezoner fra stilleområder til højt fysisk aktivitetsniveau. Vi arbejder med aktivitetsplaner, så børnene bliver tilbudt et bredt udvalg. Vi har særlig fokus på børn og bevægelse, kreative udtryk, børn i sprog og samspil. Vi vægter anerkendelse, åbenhed, konstruktiv kritik, nærvær og børnefællesskaber. Vi har ugentlige møder om formiddagen både hele personalegruppen og i årgangsteams. Vi forventer Du ser muligheder frem for begrænsninger Du kan samarbejde på tværs af årgange og er fagligt velfunderet og ser (og forstår) børnene og deres forskelligheder/behov Du kan tilrettelægge og evaluere aktiviteter med øje for deltagelsesmuligheder for alle børn Du er metodebåret og reflekterende over praksis Du er loyal, mødestabil og har et positiv mindset Du bidrager med højt engagement og gåpåmod. Du er indstillet på at arbejde i et hus med 335 børn Vi kan tilbyde En udviklingsorienteret og ambitiøs personalegruppe Et fokus, hvor vi sætter pris på at udvikle og sparre i fællesskab Et arbejdsmiljø, hvor inkluderende fællesskaber er en stor del af vores pædagogiske aktiviteter Kollegaer der er positivt engageret i deres arbejdsplads

Read more…