Forsvarets Efterretningstjeneste søger en studentermedhjælper med gode russisk- og IT-kundskaber – Forsvarets Efterretningstjeneste – Aalborg

Er du studerende og vil du bidrage til Danmarks sikkerhed? Som studentermedhjælper på Ruslandsområdet i FE kommer du til at indgå i et dynamisk miljø af engagerede og dygtige kolleger, der brænder for at bidrage til Danmarks sikkerhed. Du vil skulle understøtte analytikere i deres daglige arbejde på ét af FE’s højst prioriterede områder.Du får udfordringer og plads til at udvikle digI stillingen som studentermedhjælper vil du få adgang til et unikt vidensgrundlag, som du skal være med til at sætte i spil. Du vil både skulle være med til at grave ned i et omfangsrigt materiale, sætte det i system og deltage i diskussioner og analyser på baggrund af materialet. Du kommer til at arbejde sammen med kolleger med meget forskellige faglige profiler om at opbygge og formidle viden inden for en bred vifte af områder. Derudover skal du være parat til at støtte med løsning af ad hoc-opgaver, hvor der er behov. Vi forventer, at du Har gode russisk- og IT-kundskaber Går til alle udfordringer med nysgerrighed og åbent sind Er kreativ og kan finde nye løsninger, når et projekt går i hårdknude Er vedholdende og målrettet Interesserer dig for sikkerhedspolitiske udfordringer Du kommer både til at arbejde selvstændigt og i teams, hvorfor gode samarbejdsevner er en vigtig egenskab. Din nye arbejdsplads Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden. Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling. FE opbygger viden og foretager analyser på flere sikkerhedspolitiske aspekter af Ruslandsområdet, herunder både militært og politisk. Det er FE’s ansvar i videst muligt omfang at varsle nationale myndigheder om sikkerhedspolitiske trusler fra Rusland. Du vil skulle indgå i opgaveløsningen på ét af FE’s Ruslandsrelevante områder, og det specifikke arbejdsområde afhænger af din baggrund og dine kompetencer. Din arbejdsplads vil ligge i Dragør. Løn og ansættelsesvilkårAnsættelse og aflønning vil ske i henhold til HK’s organisationsaftale. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes. Arbejdsstedet er Forsvarets Efterretningstjeneste i Dragør, og den gennemsnitlige arbejdstid vil være på cirka 15 timer om ugen. Vi vil selvfølgelig bestræbe os på at være fleksible med arbejdstiden i dine eksamensperioder.

Read more…