Fast stilling som social- og sundhedsassistent i blandede vagter dag/nat til Gastrokirurgisk sengeafsnit K0141 på NOH Hi… – Nordsjællands Hospital – Hellerup

Er du nyuddannet eller erfaren social-og sundhedsassistent?Trives du med en travl hverdag med alsidige og til tider komplekse arbejdsopgaver, hvor du ikke altid at kender dagens forløb? Vil du efter introduktion og oplæring gerne varetage alle opgaver omkring patienterne, f.eks. medicin dispensering og administration, personlig pleje, stomioplæring, sårskift, ernæring, dokumentation og stuegang? Kan du holde hovedet koldt, når du har mange bolde i luften? Har du lyst til at arbejde i ligeværdige teams med nogle engagerede, fagligt kompetente, sociale, omsorgsfulde og humoristiske kolleger? Brænder du for at holde dig fagligt ajour, deltage i undervisning og mono-og tværfaglig sparring? Så er det måske lige netop dig vi mangler til at supplere vores gode samarbejde. Præsentation af afsnit K0141:Afsnittet har 19 sengepladser og er specialiseret i tarmkræftforløb (Colorectal cancer). Derud over tager vi os af patienter, der har sygdomme i tarmene som skal opereres eller undersøges for det. Nogle patienter bliver indlagt til udrensning inden de skal have en kikkertundersøgelse af tarmene. Andre patienter bliver indlagt på grund af blødning fra endetarmen, komplicerede fistler, eller fordi de skal have deres stomi lagt tilbage. Som oftest er disse patientforløb planlagte. Afsnittet modtager desuden akutte patienter, som har været forbi vores kirurgiske modtagelse – fx i forbindelse med mistanke om tarmslyng, udposninger på tyktarmen, kræft i tarm eller endetarm, eller fordi deres kroniske tarmbetændelse er blusset så voldsomt op, at et kirurgisk indgreb kan blive nødvendigt. Patienterne kan desuden være overflyttet fra intensivafsnittet på hospitalet efter alvorlige traumer eller operationer, når de vurderes til at være stabiliserede. Vores patientsammensætning gør, at vi arbejder med alle facetter af sygeplejen. Det kan være kompetencekrævende, spændende og udfordrende at arbejde med akutte og elektive kirurgiske patientforløb. Afdelingen er generelt stærkt udviklingsorienteret og har hele tiden flere indsatsområder i fokus i relation til hospitalets overordnede vision samt kvalitetsmål generelt. Vi sætter en ære i at yde høj sygeplejefaglig kvalitet og service, så patienterne oplever professionelle og tilfredsstillende forløb. Vi har et tæt tværfagligt samarbejde med speciallæger omkring forløbene som giver gode og effektive patientforløb og en unik mulighed for faglig sparring fagprofessionelle imellem. Sammen med os kommer du til at arbejde i et afsnit, hvor ikke 2 dage er ens og hvor vagten kan variere meget. Vi tilbyder en arbejdsplads med: Fokus på god og konstruktiv kommunikation Fokus på patienttilfredshed Fokus på kvalitet og patientsikkerhed i alle vores patientforløb Løbende faglig udvikling Fokus på den enkeltes kompetenceudvikling Fagligt dygtige og engagerede kollegaer Arbejdsmiljø med vilje til at tingene skal lykkes Du får Et struktureret oplærings- og introduktionsforløb, der planlægges i forhold til dine kompetencer God kollegial omsorg og atmosfære, med masser af humor Gode kollegaer med både lang og kort erfaring inden for specialet En åben og engageret omgangsform såvel mono- som tværfagligt En arbejdsplads med stor patienttilfredshed og hvor patienternes behov er i fokus og kerneopgaven Vi ønsker os en kollega der Er nysgerrig og begejstret for god kirurgisk sygepleje eller er motiveret for at lære det Har en positiv og imødekommende indstilling Har gode samarbejdsevner og kan rumme forskelligheder Er målrettet og resultatorienteret Er god til at skabe overblik og ro i en travl hverdag Forstår nødvendigheden af løbende forandringer og vil deltage aktivt og konstruktivt i forandringsprocesser Organisatorisk placering Social- og sundhedsassistent og refererer til afdelingssygeplejersken. Løn- og ansættelsesvilkår Løn i henhold til gældende overenskomst og principper om Ny Løn. Start snarest muligt på 37 timer eller 32 timer i blandede vagter dag/nat. Mulighed for indflydelse på egen vagtplan og arbejde hver 2. eller 3. weekend.

Read more…