Fagligt velfunderet social- og sundhedsassistent til Munkehatten, afd. 2 – Odense Kommune – Odense

Om osMunkehatten er et botilbud, dagtilbud og aflastningstilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.På afdeling 2 bor der 10 borgere i alderen 24-73 med hver deres behov, flere immobile og de fleste har en alternativ kommunikation. Borgerne har behov for hjælp til at få dækket alle deres behov og får støtte til alle deres ADL-aktiviteter. Vi har derudover borgere med psykiatrisk overbygning.Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor Munkehattens kerneopgave er gennemgående i alt vores arbejde:”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”.Vi tror på, at for at kunne imødegå dette, skal vi arbejde tværfagligt og derfor består medarbejdergruppen på Munkehatten af følgende fagligheder; social- og sundhedsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagogiske assistenter og omsorgsmedhjælper. Dertil tilknyttet sygeplejeteam, som vi har et godt samarbejde med.Vi er i gang med at uddanne alle fastansatte medarbejdere i Integrativ Neuropædagogik. Vi har fokus på borgernes selvbestemmelse, selvstændighed og livskvalitet. Vi arbejder hele tiden på sammen at skabe det gode arbejdsmiljø, hvor vi alle tager et medansvar, så vi sammen øger trivslen og hjælper hinanden på vej i det.Hvad kan du forventeDu kan forvente et botilbud:der emmer af glade borgere og engagerede medarbejdere. der formår at arbejde tværfagligt, hvor alle byder ind med hver sin faglighed. der giver god introduktion, følgevagter inden du står selvstændigt i opgaverne. hvor kollegerne vil hinanden og står til råddighed for hinanden. hvor faglighed vægtes højt. hvor vi er der for borgerne. hvor der afholdes løbende supervision. der spænder bredt i forhold til sundhedsfaglige opgaver. Derudover: Du tilbydes forflytningskursus ved vores fysioterapeut, der står for dette. Du vil som social- og sundhedsassistent på Munkehatten komme til at arbejde med sonde, sårpleje, medicinhåndtering, respirationsbehandling og være den primære kontakt til andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere. Der vil være dage, hvor du skal dække sundhedsfaglige opgaver på hele Munkehatten sammen med dine kolleger. Du kan forvente arbejde hver 3. weekend, eller du kan vælge at arbejde 4 weekender på 12 uger. Om dig – din profil Du kan indgå i det som fremgår af stillingsopslaget. Du er uddannet social – og sundhedsassistent og har kendskab til – eller brænder for at gøre en forskel for vores borgere. Du har en høj etik og respekt for borgernes ønsker og behov. Du er fleksibel og omstillingsparat, også på dagen, hvor der ofte kan ske uforudsete ting, når vi arbejder med mennesker. Du er fysisk og psykisk robust. Du har stærke samarbejdsevner til at indgå i samarbejder med kollegaer i forskellige teams. Du kan arbejde i Nexus, eller ønsker at sætte dig godt ind i det, da det er vores dokumentationssystem. Du har et godt humør, vi kan godt lide et godt grin her på Munkehatten. Løn- og ansættelsesvilkårStillingen er 32 – 35 timer ugentlig med tiltrædelse 1. juli 2023. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Read more…