Et eller flere ph.d.-stipendier inden for medicinsk informatik (21-22095) – Aalborg Universitet – Aalborg

Et eller flere ph.d.-stipendier inden for medicinsk informatik (21-22095) Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er et eller flere ph.d.-stipendier ledige inden for det generelle studieprogram Biomedical Engineering and Neuroscience. Stipendiatet er ledigt til besættelse pr. 15. november 2022 eller snarest herefter. Stillingsbeskrivelse Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udfører tværvidenskabelig forskning, undervisning og formidling inden for sundhedsteknologi, idræt og medicin. Instituttet har mere end 250 medarbejdere, og har ansvaret for over 1700 studerende. Over 100 ph.d.-studerende er indskrevet i den tilknyttede ph.d.-skole. Forskerne er organiseret i en række forskningsgrupper og -centre, og instituttet råder over laboratorie- og renrumsfaciliteter til 3D bevægelsesanalyse, åndedræts- og kredsløbsundersøgelser, sanse-motorisk analyse, celledyrkning, molekylær biologi, hjerneanalyse, etc. Uddannelserne omfatter bachelor- og kandidatuddannelser i Sundhedsteknologi, Medicin,Medicin med Industriel Specialisering og Idrætsvidenskab. Kandidatuddannelserne inkluderer Klinisk Videnskab og Teknologi, Folkesundhedsvidenskab, Idrætsteknologi, og også deltids-masteruddannelser i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling, Sundhedsinformatik og Sexologi. Alle uddannelser er tilrettelagt ud fra problembaseret læring og tager udgangspunkt i case- og projektarbejde. Find mere information på .Forskningsmæssigt vil stillingen fokusere på analyse og modellering af forværring i kronisk obstruktiv lungesygdom baseret på data fra en trådløs, kontaktløs, radarbaseret søvnmonitor. Den ønskede kandidat skal have en kandidatgrad i Klinisk Videnskab og Teknologi eller tilsvarende uddannelse og erfaring med søvnmonitorering af kronisk sygdom.En ansøger med dokumenterede kvalifikationer inden for disse områder vil blive foretrukket. Kandidaten vil få en del kontakt med patienter/klinisk personale, hvorfor gode danskkundskaber er nødvendige.Nærmere oplysninger om stipendiets faglige indhold kan fås ved henvendelse til professor Ole Hejlesen, e-mail: . Ph.d.-stipendier tildeles personer, der har bestået kandidateksamen. Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ph.d.-skole med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelser. Efter bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsesforløbet evalueres med regelmæssige mellemrum. Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.Spørgsmål om stipendier og løn m.m. kan rettes til Helen Kristensen, ph.d.-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, e-mail: , tlf. 99 40 73 73.Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en ph.d.-skole, The Doctoral School in Medicine, Biomedical Science and Technology. Information kan findes .Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående “søg online” funktion.AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.Løn og ansættelsesvilkår Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære af 15. december 2021 om Overenskomst for Akademikere i staten, bilag 5 og Cirkulære af 11. december 2019 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.  Stillingsnummer 21-22095 Ansøgningsfrist Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022

Read more…