Ergoterapeut til specialeansvarlig funktion til sengeafsnit 5, Subspeciale for Tidlig Neurorehabilitering, Regionshospitalet Hammel Neurocenter – Region Midtjylland – Hammel

Funktionen som specialeansvarlig ergoterapeut ønskes besat fra den 1. oktober 2022 til den 30. april 2023, evt. med mulighed for forlængelse.Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer og foruden specialeansvarlige dage, indebærer den dag- og aften vagter, samt weekend- og helligdagsvagter.Du skal kunne se dig selv være en del af følgende opgaverUnderstøtte den neurorehabiliterende indsats på klinik for tidlig neurorehabilitering i tæt samspil med øvrige specialeansvarlige og ledelsen Tager et ansvar i at udvikle neurorehabiliterende ergoterapi, herunder undersøgelse og behandling, samt er medansvarlig for implementering af evidensbaseret viden i den kliniske praksis. Medvirke til at udvikle den mono- og tværfaglige dokumentation på RHN Formidle neurorehabiliterende ergoterapi, både nationalt og internationalt Medvirke i afdækning af og prioritering af områder med behov for kvalitetsudvikling og forskningsaktivitet i samarbejde med klinikerne, faglige ledere, kliniske kvalitetsudviklere, forsknings- og udviklingspersoner Tager medansvar i at ”sætte retning” for de kliniske medarbejdere Er medansvarlig i at skabe sammenhæng for de kliniske medarbejdere i forhold til mission, vision, strategi og værdier på RHN Understøtter en organisationsforståelse med bæredygtighed i fokus Bidrager til et godt arbejdsmiljø kan hentes (https://www.hospitalsenhedmidt.dk/siteassets/job/funktionsbeskrivelser/specialeansvarlig-ergoterapeut.pdf)Om dig Har erfaring inden for neurorehabilitering evt med relevant efteruddannelse Du har respekt for andres faglighed og lyst til tværfagligt samarbejde Har gode kommunikative og relationelle kompetencer Erfaring med mødeledelse og facilitering af det gode tværfaglige samarbejde med patienten i fokus Om afdelingenRegionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn.Neurorehabiliteringen er organiseret i fire områder: subspeciale for tidlig neurorehabilitering, subspeciale for mentale funktionsnedsættelser, subspeciale for sensomotoriske funktionsnedsættelser og subspeciale for børn og unge. Til alle subspecialer er tilknyttet klinikker med ambulant virksomhed.Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 122 sengepladser fordelt på 3 matrikler, Hammel, Lemvig og Skive. og behandler årligt ca. 1100 patienter. Der er ca. 600 ansatte, heraf 75 fysioterapeuter og 75 ergoterapeuter.Subspeciale for Tidlig Neurorehabilitering, modtager patienter umiddelbart efter den akutte hjerneskade er stabiliseret. Patienterne diagnosticeres, monitoreres og behandles samtidig med, at den tidlige neurorehabilitering iværksættes.Vi arbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med tale­pædagoger, neuropsykologer, socialrådgivere og diætister.Ud over arbejdet på klinikken her, dækker ergo- og fysioterapeuter dagligt, patientbehandlingen på intensiv afdelingen i Silkeborg – NISA sengene. De har på den måde vagter både på vores klinik og i Silkeborg. Du skal se dig selv som del af denne opgaveløsning – vagtmæssigt i mindre omfang men med et medansvar for den neurorehabiliterende indsats også der. Væsentlige ergoterapeutiske arbejdsopgaver på Klinik for Tidlig Neurorehabilitering tager til enhver tid sit afsæt i et aktivitetsbaseret fokus. – ADL-træning, udarbejdelse af neuropædagogiske strategier, afdækning og behandling af kommunikationsvanskeligheder og ikke mindst fastholdelse af fokus på motiverende aktivitet og deltagelse.En kerneindsats er dysfagi udredning og behandling med henblik på etablering af en sikker spise- og synkefunktion. I mange tilfælde er patienterne her indlagt med cuffede trachealtuber. Som ergoterapeut bliver du efter oplæring, bl.a. ansvarlig for udarbejdelse af tubeplaner.Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og/eller kognitive problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din ergoterapeutisketilgang i patientens neurorehabilitering.

Read more…