Ergoterapeut til Det Særlige Dagtilbud Regnbuen – Københavns Kommune – Copenhagen

Stillingen er på 30 ugentligt med opstart den 1. december 2022 eller hurtigst derefter.Det Særlige Dagtilbud Regnbuen er et specialpædagogisk dagtilbud (§32) normeret til 24 børn i alderen 0-6 år. Vi arbejder blandt andet med børn inden for autismespektret, multiple funktionsnedsættelser og præmaturitet. Denne skønne og mangfoldige børnegruppe indeholder sensitive børn med vidtrækkende motoriske, sansemæssige og kommunikative udfordringer. Fælles for dem alle er, at de har brug for massiv støtte i hverdagen. I tæt samarbejde med forældrene tilbydes børnene et roligt og fleksibelt miljø, hvor en anerkendende tilgang og brugen af alternative kommunikationsmidler er i højsædet. Regnbuen ligger på Rubinsteinsvej i København SV.Institutionens åbningstid er kl. 7.45-16.45 på alle hverdage.Børnene er fordelt på 4 stuer. Vi holder møder for personalet de fleste onsdage til kl. 18.40. Personalegruppen rummer pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysio- og ergoterapeuter samt gårdmand, køkken- og rengøringspersonale. Specialklyngens kerneopgave er: Vi skaber rammer for, at børn med særlige behov får de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring til at mestre livet. Dette gøres i samarbejde med børnenes forældre. Regnbuen er en del af Specialklyngen i Københavns Kommune. Specialklyngen består af i alt syv særlige dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Institutionerne ligger rundt om i Københavns Kommune. Som terapeut i Specialklyngen bliver du en del af et større netværk bestående af fysio- og ergoterapeuter. Vi mødes 4-6 gange årligt til faglige oplæg og sparring. Der er også mulighed for at stille op som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. I Specialklyngen arbejder vi systematisk med udgangspunkt i Trivselsvurderinger (TOPI) Statusrapporter og handleplaner SMTTE-model Hverdagen som ergoterapeutDu vil blive en del af et lille fysio- og ergoterapeutteam. Vi er medskabende til, at børn med udviklingsforstyrrelser får de bedste forudsætninger for trivsel og læring til at mestre livet. Det gør vi blandt andet gennem oralmotorisk træning, træning af finmotorik, motorisk udfordrende leg herunder madleg, kognitive opgaver, sansestimulering og arousal-regulering. Formålet er især at forbedre barnets evne til selvregulering, at kunne udtrykke sig og indgå i socialt samvær. I praksis vil du skulle arbejde med børnene i forløb enten alene eller i samarbejde med andre faggrupper. Du skal derfor kunne prioritere dine opgaver og implementere projekter i en pædagogisk hverdag i samarbejde med det pædagogiske personale. Vi har fire stuer, hvor du vil have en fast formiddag på hver stue. Din kerneopgave består i at analysere og tydeliggøre det enkelte barns kompetencer, udfordringer og potentialer. Herudfra tilrettelægges og udføres et individuelt og meningsfyldt træningsforløb med fokus på sanseintegration, motorisk udvikling og mental sundhed. I forbindelse med operationer eller videre udredninger kan der være behov for din faglige vurdering i dialog med hospitaler. Vi laver også små holdtræninger. Tværfagligt samarbejdeVi arbejder ud fra troen på, at vi med en tværfaglig indsats kommer længst. Derfor sparer vi med og lærer af hinanden på tværs af professioner. Udover det daglige samarbejde med pædagoger foregår den tværfaglige indsats også i dialog med blandt andet sundhedsplejersker, psykologer, bandagister samt fast tilknyttet talehørekonsulent. Derudover tilbydes vi løbende supervision, hvor vi drøfter hverdagens udfordringer. Vi søger en ergoterapeut, der Arbejder selvstændigt og tager ansvar Har kendskab til den specialpædagogiske tilgang Deltager aktivt i tværfagligt samarbejde med flere faggrupper Har erfaring med børneergoterapi Har erfaring med fagspecifikke behandlingsmetoder fx OPT og SOS Feeding og sanseintegration Har et tålmodigt og roligt sind Finder arbejdet med børn givende Kan rådgive og vejlede i brugen af hjælpemidler Kan udføre skriftlig dokumentation og journalføring Gerne har kendskab til og interesse for alternative kommunikationsformer herunder PODD, Tegn Til Tale og PECS. Derudover lægger vi vægt på, at vores kommende ergoterapeut er loyal og imødekommende i samarbejdet med forældre, kolleger og klyngens ledelsesteam. Hvad kan vi tilbyde dig? Et selvstændigt, meningsfyldt og alsidigt arbejde En fysisk aktiv hverdag Monofaglig kompetenceudvikling og sparring Tværfaglig læring, udvikling og samarbejde Professionelle kollegaer Et positivt og ligeværdigt arbejdsfællesskab Medansvar og indflydelse En arbejdsplads, der har fokus på: Arbejdsfællesskaber Kommunikation/sprog Det gode børneliv Tydelig ledelse og kommunikation Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med Københavns Kommune og principperne i Ny Løn. I forbindelse med ansættelsen indhenter vi referencer samt straffe- og børneattest. Du bliver ansat i Indre By/Østerbro Specialklyngen, som består af syv kommunale særlige dagtilbud med børn i alderen 0-6 år. Vi arbejder gerne på tværs af institutionerne i vores arbejdsfællesskab, og vi forventer og giver plads til, at alle i klyngen søger medindflydelse og tager medansvar.

Read more…