Ergoterapeut søges til Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Psykoser, sengeafsnit 7. – Region Midtjylland – Aarhus

Vi søger en ergoterapeut på 37 timer til et årsvikariat fra 1. september 2022 og til 31. august 2023.Om S7S7 er et psykiatrisk sengeafsnit med 24/26 sengepladser.Som medarbejder på S7 bliver du en del af et dygtigt og dedikeret team, der arbejder med systematisk viden, indsatser, handlemuligheder og kulturændring i klinisk praksis. Du vil blive en del af patientplejen.Vi har stor fokus på non-farmakologiske tiltag, der kan bidrage til nedbringelse af tvang. Afsnittets målgruppe er patienter med psykotiske tilstande, herunder patienter med skizofreni og dobbeltdiagnoser.Vi er en personalegruppe, der vægter humor, godt arbejdsmiljø samt respekt og ordentlig kommunikation med og om hinanden.Vi ser muligheder og afprøver metoder til at undgå bæltefixeringer. Disse erfaringer bruger vi til at fastholde opnåede resultater og udbrede succesfulde metoder.Der vil være mulighed for efteruddannelse eller relevante kurser.Vi er et døgnafsnit, så der må påregnes blandede vagter (dag/aften) samt arbejde hver 2. weekend eller hver 3. henholdsvis med 8 eller 12 timers vagter.Vagtplanen administreres gennem MyPlan, hvor du har mulighed for at få indflydelse på egen vagtplan.Vi søger en kollegasom har erfaring inden for psykiatrien og som har arbejdet på et psykiatrisk sengeafsnit som har kendskab til Safewards og har arbejdet med dette som kan bevare overblikket og udvise ro i stressende og konfliktfyldte situationer arbejde med metoder inden for deeskalering og reviews individuelle aktiviteter med vores patienter teste og lave funktionsbeskrivelser på og med vores patienter kan arbejde med EPJ og Klinisk Logistik, samarbejde med patienterne omkring fælles dokumentation samt individuelle handleplaner erfaring med sanseintegration Vi kan tilbyde: faglig sparring, herunder månedlig supervision høj grad af tværfagligt samarbejde med fysioterapeut, sygeplejersker, sosu-assistenter, læger og psykologer mulighed for at arbejde i et sundhedsfagligt felt, som rummer både psykiatri, jura, misbrug, og somatiske udfordringer kursus i konflikthåndtering mentorordning og introduktionsprogram. Ønsker du yderligere oplysninger kan du rette henvendelse til oversygeplejerske Inge Okkels, .Henvendelse kan også ske til sengeafsnittet på 7847 1790.Ansøgningsfrist : ansøgningen skal være os i hænde senest den 14. august og samtaler kan forventes i uge 33/34Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Read more…