Ergoterapeut med særlig interesse indenfor det Neurologiske speciale – Nordsjællands Hospital – Hellerup

Ønsker du at være en del af en arbejdsplads med særligt fokus på faglig sparring, kompetenceudvikling, tværfagligt samarbejde og godt kollegialt fællesskab, så er det dig vi søger på Neurologisk afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød.Vi er en stor terapeutgruppe, ligeligt fordelt mellem ergoterapeuter og fysioterapeuter. På Neurologisk afdeling har vi et tæt tværfagligt samarbejde med faggrupper såsom audiologopæd, neuropsykolog, læge og sygeplejepersonale. Sammen har vi et kollegialt sammenhold med anerkendelse og respekt for hinandens faglighed. Alle terapeuter indgår i en tværgående funktion mellem vores afsnit for Akut Neurologi og Apopleksi, men med hovedfunktion på et` afsnit . Som ergoterapeuter er vi specialiserede indenfor områder som dysfagi, kognition, samt fysiske – og sproglige vanskeligheder. Vi har fokus på medinddragelse af patienter og pårørende bl.a. ved afholdelse af møder som Den involverende stuegang (DIS). Vi bidrager med koordinering af indsatser under patientens indlæggelse og ser os selv som en vigtig ressource i sektorovergange. Neurologisk afdeling varetager behandling af komplekse patientforløb, herunder Hovedfunktions – og Regionsfunktionpatienter, hvor rehabiliteringen understøttes af anbefalinger fra forløbsprogrammet til voksne med erhvervet hjerneskade. Nordsjællands Hospital er lige nu under en spændende udvikling, hvor vi arbejder os hen mod Nyt Nordsjællands Hospital, som forventes at stå færdig i 2025. Vi tilbyder: Spændende stillinger på et neurologisk sengeafsnit enten Akut Neurologi eller indenfor Apopleksi Grundig introduktion og oplæring Et godt kollegialt fællesskab på tværs af faggrupper Gode muligheder for kompetenceudvikling, supervision og sparring både mono – og tværfagligt Sammenhængende patientforløb med høj sundhedsfaglig kvalitet Teamorganiseret arbejde med fokus på tværfaglighed i opgaveløsningen og tæt samarbejde med læger Fleksibilitet i din vagtplan efter aftale, herunder afspadseringsdage og normfrie dage efter weekendvagt, samt mulighed for internt byt af vagter Vi ser gerne, at du: Har interesse for det ergoterapeutiske, neurologiske speciale og neurorehabilitering Har gåpåmod og kan arbejde selvstændigt og engageret i en omskiftelig hverdag Har interesse eller efteruddannelse indenfor ergoterapeutiske kompetenceområder rettet mod neurologi og neurorehabilitering, såsom ABC – koncepterne, AMPS og/eller A-ONE Har gode relationelle kompetencer De akutte opgaver og rehabiliteringen af vores patienter betyder fremmøde i dagvagter, senvagter og weekendvagter i fast rul hver fjerde weekend. Stillingen er på 32 – 37 timer til besættelse 1. juli 2022 eller snarest muligt derefter. Løn – og ansættelsvilkår efter gældende overenskomst.

Read more…