Er du sygeplejestuderende på 3. semester eller længere? Kunne du tænke dig et arbejde, som passer direkte til dit studie – Region Midtjylland – Randers

Medicinsk sengeafsnit A søger timelønnede sygeplejestuderende til blandede vagter i hverdage, ferie og weekender. Det vil være muligt at få et fast weekendrul.Hos os vil du kunne bygge videre på din viden fra studiet. Du vil blive en del af et afsnit og kunne bruge alt det, du lærer fra studiet lige med det samme. Vi vil løbende hjælpe dig med at dygtiggøre dig i basal sygepleje, da vi har fokus på, at alt vores personale løbende kompetenceløftes.Du kan forvente følgende i dit introduktionsprogram:En til to følgevagter Undervisning med simulation i akutte medicinske tilstande samt brug af TOKS og ABCDE. Bed-side oplæring i sygepleje procedurer Basal sygepleje via simulation Forflytningsundervisning Undervisning i vores elektroniske systemer (MidtEPJ og Klinisk Logistik) På sigt er der mulighed for at blive oplært i stuegang, udskrivelser og medicinhåndtering.Hvem er vi:Vi er et stort medicinsk sengeafsnit med speciale i Geriatri, Endokrinologi og Intern medicin. Vores patienter ligger ikke længe i sengene, både fordi vi anser det som vigtigt, at patienterne kommer op og ud af sengen, men også fordi vi arbejder for tidlige og gode udskrivelser.Vi brænder for vores specialer og sætter en ære i at give vores patienter den bedst mulige behandling under deres indlæggelse.Vores patienter er ofte komplekse og multisyge, så mange af dem kræver meget pleje, men det giver også muligheden for at blive dygtig til grundlæggende sygepleje.Vi vægter en holistisk tilgang til patienterne, så det er personen, som står i forgrunden og ikke den/de sygdomme de har.Afdelingen er præget af et stærkt mono- og tværfagligt engagement, der kendetegnes af faglig stolthed, hvor kvalitet og sammenhæng i patientforløbene er vigtigt.Er du blevet nysgerrig på at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:Oversygeplejerske Annette Baagø på eller Oversygeplejerske Sofie Bossen på sofiboss@rm.dk eller telefon: 3071 3702 / 51328368.Sidste ansøgningsfrist er den 1. november 2022.Vi skal gøre opmærksom på at der ansættes løbende.Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Read more…