Er du Social og Sundhedsassistent og Praktikvejleder? – Region Midtjylland – Silkeborg

Ortopæd kirurgisk Sengeafsnit/korttidsafsnit, Center for Planlagt Kirurgi, søger 1 social og Sundhedsassistent i fast fuldtidsstilling stilling pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale.Har du pædagogisk flair og kan se læringsmuligheder i dit daglige arbejde? Har du lyst til at gøre en forskel for eleverne og vores patienter i samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer? Så er nu, du skal sende en ansøgning til os.Uddannelse af sundhedsfagligt personale udgør en stor del af vores daglige arbejde. Vi modtager sygeplejestuderende på flere niveauer samt social og sundheds assistent elever i deres 3. praktik. Du skal være en del af et praktikvejleder team på i alt 3 social og sundhedsassistenter. Ligeledes har vi et kliniskvejlederteam på 3 sygeplejersker. Begge teams har et tæt samarbejde. Du skal arbejde med skiftende vagter primært dag-aften og har ca. 4 weekender på en 12 ugers plan. Alle vagter er som udgangspunkt af 8 timers varighed. Vores elever deltager også i dag og aftenvagter samt weekender. Du vil have tilknytning til vores Sengeafsnit samt Kortidsafsnit.Du har stor indflydelse på din fremmødeprofil. Vi har nedsat drift i skolernes ferier samt helt eller delvis lukket i helligdage.Vi er kendt for de gode accelererede forløb med patienten i fokus. Det betyder, at vi har en gennemsnitlig indlæggelsestid omkring 2,6 dage. Vi har fokus på at arbejde tværfagligt og skabe det excellente forløb sammen med patienten.Om afdelingen:Ortopædkirurgisk afsnit består af:Døgnåbent sengeafsnit med 26 sengepladser Korttidsafsnit med 16 værelser Ortopædkirurgiske Klinikker (knæ, hofte, skulder, ryg og sår) Vi modtager primært patienter til planlagt kirurgi med speciale indenfor: Rygoperationer Hofteoperationer Knæoperationer Skulder-og albueoperationer Infektionspatienter Sårpatienter Desuden modtager vi sub-akutte patienter inden for ovenstående specialer.Personalegruppen består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt service- assistenter. Vi tilbyder:Vi har et solidt introduktionsprogram med stigende ansvar. Du får en mentor, og dine kommende kollegaer står i kø for at hjælpe dig godt i gang. En afdeling med godt humør Et godt arbejdsmiljø Accelererede patientforløb En afdeling med fokus på udvikling af sygeplejen og patientforløb Tværfagligt samarbejde med patienten i centrum Indflydelse på egen arbejdstidsplan Tildelt patientpleje/helhedspleje inden for eget kompetence område En flad ledelsesstruktur ​​​​​ Vi forventer en social og sundhedsassistent: Der har autorisation som social og sundhedsassistent uden anmærkninger Er uddannet praktikvejleder, eller ønsker at tage uddannelsen Der er fleksibel og kreativ i opgaveløsningen og god til at se nye muligheder, også i forhold til vejleder opgaven Der har en anerkendende tilgang Der er stolt af sit fag og kan agere som en god rollemodel Der kan agere og prioritere i en ofte travl hverdag med stort patientflow Der bidrager til et godt og positivt arbejdsmiljø, og indgår åbent i et mono- og tværfagligt samarbejde, hvor humor og hjælpsomhed er en central værdi

Read more…