Er du interesseret i at vejlede og uddanne sygeplejestuderende i klinisk praksis? – Nordsjællands Hospital – Hellerup

Lunge- og Infektionsmedicinsk Afsnit B7B8, Nordsjællands Hospital, Frederikssund søger en klinisk vejleder, som evner at skabe et godt læringsmiljø for vores studerende i tæt samarbejde med kolleger og ledere.Vi uddanner sygeplejestuderende i alle semestre og har et tæt samarbejde på tværs i afdelingen med de øvrige afsnits kliniske vejledere og praktikvejledere samt på tværs af hospitalets netværk af kliniske vejledere og kliniske undervisere. Dine opgaver som klinisk vejleder vil være at: Være ansvarlig for at vi lever op til kravene i uddannelsesordningen og de enkelte semesterbeskrivelser. Planlægge studieforløb på eget afsnit samt på tværs af afsnit, afdelinger og sektorer. Vejlede og undervise i klinisk praksis bedside. Hjælpe de studerende med at skabe sammenhæng mellem teori og klinik. Afholde refleksionsseancer samt simulationstræning. Afholde samtaler og evt. eksaminer. Udvikle afsnittets læringsmiljø i samarbejde med praktikvejledere, kolleger samt afdelingssygeplejerske. Skabe sammenhæng mellem præ- og postgraduat uddannelse i afdelingen. Vi forventer at du er god til at se andre menneskers potentiale og hjælpe til at disse kommer i spil i en udviklingsproces. Til gengæld vil vi sikre, at du får en god introduktion både til afsnittet, specialet og uddannelsesfunktionen samt at du får mulighed for at udvikle dig løbende. Om os Afsnittet rummer to specialer, nemlig Lungemedicin og Infektionsmedicin og har lige nu 18 senge. Heraf to palliative senge. Afsnittet har omkring 25 medarbejdere. Dine kolleger vil være sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeut, læger og sekretærer. Afsnittet er en del af LIA (Lunge og Infektionsmedicinsk Afdeling på NOH) som består i af tre sengeafsnit samt 11 specialesenge i den Fælles Akutmodtagelse, som vi både har det lægelige og sygeplejefaglige ansvar for. I alt har vi 77 senge. Et stort Lunge og Infektionsmedicinsk Ambulatorium fordelt på tre matrikler (Hillerød, Frederikssund og Sundhedshuset i Helsingør). Om vores patienter Vores KOL-patienter kommer med akut respirationsinsufficiens samt behov for støtte til håndtering af respiratoriske symptomer. Vi har mange pneumonipatienter og vi har blandt andet fokus på behandling og mobilisering. Vi har et tæt tværsektorielt samarbejde for at forebygge genindlæggelser. Erysipelas er et af vores prioriterede patientforløb. I dette patientforløb er der særligt fokus på mobilisering, medicinsk behandling, sårpleje, kompression samt Flowtron-behandling. Udover disse forløb har vi også almen medicinske patienter samt isolationspatienter. For at kvalificere plejen til vores lunge- og infektionsmedicinske patienter, vil du indgå i et tæt samarbejde med vores sygeplejespecialister i afdelingen. Som klinisk vejleder vil du de fleste dage være i den kliniske sygepleje sammen med de studerende, derudover vil du have dage som prioriteres til undervisning, samtaler eller eksamination. Du vil arbejde hver 3. weekend samt deltage i vagter i et passende omfang afstemt efter dine opgaver med de studerende og aftalt med afdelingssygeplejersken. Har du fået lyst til at søge stillingen eller høre mere om denne er du velkommen til at kontakte os på mail eller telefon. Du er også altid velkommen til et uforpligtende besøg på afsnittet. Stillingen er til besættelse pr. 1. september eller snarest derefter.

Read more…