Engageret og passioneret teamleder til Specialkompetence Holstebro – Holstebro Kommune – Holstebro

Engageret og passioneret teamleder til Specialkompetence Holstebro Børn og Unge Vil du være en del af et spændende skolemiljø på en specialskole for børn med vidtgående specialpædagogiske støttebehov, så har vi stillingen klar til netop dig.Vi søger en teamleder til den daglige ledelse af indskoling, mellemtrin, udskoling og SFO på afdeling Storå.Ledelse på vores specialskole spænder bredtDu vil i arbejdet som teamleder på afd. Storå komme til at have mange bolde i luften, og opgaverne vil flyve om hovedet på dig. Din hverdag vil fyldes med god energi fra vores skønne elever, og du vil gå hjem hver dag med nye dejlige oplevelser i rygsækken fra hverdagen på vores skole.Du bliver en del af skolens samlede ledelsesteam. I det daglige vil ledelsesfunktionen blive understøttet i samarbejde med administrationen, som arbejder på tværs i organisationen. Pædagogisk understøttes du af skolens pædagogiske specialer, omkring hvilke vi har organiseret de mest specialiserede funktioner, herunder vejledningsfunktioner, terapeuter, tale/sprog indsatser og specialpædagogiske udviklingstiltag.Vores nye teamlederDu er vores nye kollega, hvis du …er læreruddannet og har erfaring med og/eller interesse i at drive skolehar mod på og lyst til ledelse. Erfaring er et plus, men ikke en betingelsehar relevant efteruddannelse inden for ledelse eller påtænker at komme i ganghar specialpædagogisk indsigt, og du har erfaring og/eller viden i feltet for generelle indlæringsvanskelighederprioriterer faglighed højt og engagerer dig i arbejdet med at udvikle en professionel læringskultur med den udvidede meddelelsesbog som omdrejningspunkter i stand til at indgå i samarbejde med forældrene med tanken om, at forældre kender deres barn bedst, så vi i fællesskab kan skabe de bedste muligheder for elevens udviklinger optaget af udvikling af den pædagogiske praksis – og at tage de næste bedste skridt med et fokus på, hvordan vi er medvirkende til at give vores børn et godt liv efter endt skoletid på Specialkompetence Holstebro.har administrativt flair, kendskab til og/eller interesse i skemalægning, administration af arbejdstid mm.har gode kommunikative evner såvel mundtligt som skriftligthar en positiv tilgang, hvor humor, lune og en besindig tilgang til en uforudsigelig hverdag er en naturlig del af digSpecialkompetence HolstebroVores tre afdelinger Storå, Nørreland og Ellebæk udgør skoletilbuddene i Specialkompetence Holstebro.Vi underviser elever fra og med 0 – 10 kl. og spejler os ind i Folkeskoleloven. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens niveau fagligt såvel som socialt, og målgruppen er bred. Vi har elever med vanskeligheder inden for autismespektret, mens andre elever har generelle indlæringsvanskeligheder og kognitive funktionsnedsættelser. Vores X-afdeling består af elever med svære multiple funktionsnedsættelser. De fleste af vores elever har vanskeligheder inden for det kommunikative, det sociale eller på forestillingsevnen, hvilket kommer til udtryk gennem forskellige grader af funktionsniveau. De undervises alle i at blive livsduelige.Om afdeling StoråStorå er placeret på Odinsvej i Holstebro, der er visiteret ca. 80 elever fordelt på indskoling, mellemtrin og udskoling. Hver afdeling er inddelt i mindre klasser, under hensyntagen til elevens funktionsniveau, fysiske og mentale alder, social og kommunikative niveau, og til hver afdeling er der tilkoblet en selvstændig SFO.Personalet består af ca. 55 lærere, pædagoger, og pædagogmedhjælpere, som alle er specialiserede i et eller andet omfang.Samarbejde og indflydelseSamarbejde er et nøglebegreb. Vi laver skole sammen, og vi er afhængige af at være afstemt med hinanden. Det er væsentligt, at du tænker dig som en forpligtende del af et stærkt ledelsesteam på fem personer. Vi er et nyetableret ledelsesteam, og vi har fokus på at finde hinanden omkring værdierne nysgerrighed, faglighed, trivsel og udvikling. Derfor er nogle opgaver tværgående, ligesom du kan regne med støtte fra kollegerne i spidsbelastninger på egen afdeling.Som teamleder må du forvente mange samarbejdsrelationer. Forældresamarbejdet fylder meget i dagligdagen for teamlederen, men også samarbejdet med Videncenteret, familieafdelingen, UU, VISO, Mariebjerg, handicapforeninger mf. optager hverdagen. Dertil kommer samarbejdet med de faglige organisationer, kommunens løn- og personaleafdeling, HR mv.Yderligere informationerHar ovenstående vækket din interesse og din lyst til at indgå i vores team på Specialkompetence Holstebro, så send os din ansøgning med nogle ord om, hvorfor vi netop skal vælge dig til vores skole.Læs gerne mere om os på vores hjemmeside www.specialkompetence.dkTiltrædelse 1. januar 2023Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.FristSøg stillingen senest den 17. november 2022 kl. 08.00Der vil forventeligt være to runder med ansættelsessamtaler i uge 47/48. Ansøgere, der går videre til anden samtalerunde må forvente at deltage ved udarbejdelsen af en personlighedsprofil.Eventuelle spørgsmål til skoleleder Gitte Loftager telefon 20 25 99 64. Deadline for ansøgning 17. november 2022 08:00 Søg stillingen Medarbejder i Holstebro Kommune Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv. Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv. I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling – og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

Read more…