Engageret miljøsagsbehandler til virksomhedsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen – Københavns Kommune – Copenhagen

Brænder du for at beskytte miljøet? Har du erfaring med myndighedsområdet, spildevand eller industrimiljø? Vil du være del af en hverdag med spændende faglige udfordringer, gensidig sparring og en uformel og venlig omgangstone?Vores enhedVi er myndighed på et bredt miljøområde, der spænder fra udarbejdelse af og opfølgning på miljøgodkendelser af forurenende virksomheder, tilladelser til afledning af processpildevand fra industrien og bygge-anlægsprojekter til tilsyn med tilsynspligtige virksomheder som fx autoværksteder og vaskehaller. Som miljøsagsbehandler håndterer vi også borgerhenvendelser og klagesager over lugt- og støjgener fra virksomhederne. Fælles for de mange opgavetyper er myndighedsrollen, og at vi overordnet arbejder med områder under miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5. Da vores mangeårige kollega har fundet nye udfordringer, søger vi nu en ny kollega, der har interesse for og lyst til at arbejde med flere forskellige opgaver inden for vores felt. Din rolleI din dagligdag som miljøsagsbehandler veksler du imellem forskellige typer af opgaver. Du holder gang i de langstrakte miljøgodkendelsesprocesser, samtidig med at du løbende sagsbehandler opgaver med kortere frister. Dit arbejde indebærer en stor kontaktflade til andre myndigheder, samarbejder på tværs af enhederne i kommunen og dialog med virksomheder, rådgivere og borgere. Du tager på miljøtilsyn ude i byen, hvor du indgår i dialog med de mange forskellige typer af virksomheder, som vi regulerer. Derudover vil dine konkrete arbejdsopgaver afhænge af dine kompetencer. Det laver du i jobbet: Du behandler ansøgninger om miljøgodkendelser og vilkårsændringer fra virksomheder omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 Du behandler ansøgninger om tilladelser til tilslutning af spildevand til kloak Du foretager tilsyn hos virksomheder, også som opfølgning på tilladelser Du vurderer prøveresultater for overholdelse af vilkår om grænseværdier fx i vandprøver Du har løbende kontakt med virksomheder eller miljørådgivere under et sagsforløb Du håndterer borgerhenvendelser og besvarer klagesager Du udarbejder notater og andet skriftligt materiale til den politiske betjening Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse indenfor miljøområdet har erfaring fra arbejde i en kommune, styrelse eller en anden politisk organisation har forståelse for sagsbehandling indenfor miljøbeskyttelsesloven og forvaltningsloven kommunikerer og formidler på en serviceorienteret måde er god til at formulere dig på dansk, både skriftligt og mundtligt arbejder struktureret og er grundig, selvstændig og overholder deadlines er faglig ambitiøs og åben for at lære nyt er en god kollega, der tager del i den fælles opgaveløsning Drømmer du om en hverdag med fleksibilitet?Du bliver en del af en levende arbejdsplads med dedikerede og tværfaglige, dygtige medarbejdere. Du vil sidde i storrumskontor med gode kollegaer, som gerne svarer på dine spørgsmål og sparrer med dig. Du bliver del af et uformelt arbejdsfællesskab med mulighed for at deltage i forskellige sociale og faglige arrangementer. Sammen med os får du: en 37-timers arbejdsuge inkl. frokostpause og fleksible arbejdstider en central beliggende arbejdsplads på Islands Brygge i København mulighed for hjemmearbejde, når opgaven tillader det gode rammer for balance mellem privat- og arbejdsliv muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling en attraktiv arbejdsgiverbetalt pensionsordning Løn- og ansættelsesvilkårAnsættelsen vil som udgangspunkt være i henhold til overenskomst for akademikere i kommuner. Eventuelt tillæg er afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er til besættelse snarest muligt og senest den 1. december 2023. Hvis du vil vide mereHar du spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte miljøsagsbehandler Marina Andersen på 2384 3256 eller enhedschef Line Ishøy Nielsen på 4029 1910. Du kan også læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen på . Søg via linket senest onsdag den 27. september 2023Vi forventer at holde ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater i uge 40. Om Teknik- og MiljøforvaltningenTeknik- og Miljøforvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.400 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4,1 mia. kr.

Read more…