Energi- og klima-planlægger til Struer Kommune – Struer Kommune – Videbæk

Energi- og klima-planlægger til Struer Kommune til Planafdeling Fremtiden kalder på en stærk og fremsynet planlægning. Vi står over for en række problemstillinger, som skaber udfordringer i vores hverdag, klima og natur. Vi skal sikre en bæredygtig planlægning af vores byer og det åbne land med fokus på den grønne omstilling.I øjeblikket arbejder vi med udarbejdelse af en ambitiøst klimaplan, som skal sætte retningen for den grønne omstilling og for klimatilpasning, og vi starter snart op på en temaplan for vedvarende energianlæg.Derfor søger vi en ny kollega, som primært skal være med til at sikre fremdrift i realiseringen af konkrete indsatser for at nå vores klimamål. Du vil blive del af et tværfagligt team, som arbejder med energiplanlægning, CO2-e-reduktioner og klimaindsatsen, og som i fællesskab skal arbejde med udviklingen mod en bæredygtig grøn omstilling i Struer Kommune.Afhængigt af dit interessefelt kan du selv være med til at bestemme om dit fokus skal være på strategisk planlægning, kommune- og lokalplanlægning eller realisering af konkrete projekter inden for energi, varme, klimasikring – herunder mulighed for at stå i spidsen for samskabende processer med eksterne aktører for at nå vores klimamål.Du kan tænke helhedsorienteret og kan inddrage den relevante viden fra kollegaer til gennemførelse af projekter og planer.Derudover vil du også bidrage til afdelingens øvrige opgaver som eksempelvis landzonesagsbehandling og dispensationer samt øvrig administration og vejledning efter planloven.Vores forventninger til digDu har en uddannelse, som er relevant for stillingen som landinspektør, byplanlægger, geograf eller har anden relevant erfaringDu har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner med fokus på den gode dialog med borgere og virksomhederDu er ambitiøs og brænder for at udvikle dig i en kommune, hvor det er vigtigt at turde tage ansvar og initiativ i en travl hverdagDu har lyst til at arbejde i en tværfaglig og politisk organisationDu har kendskab til relevant lovgivning som planlovenDu er struktureret og holder overblik i komplekse processerDerfor skal du vælge osHos os får du mulighed for at bruge dine kompetencer i en bred vifte af opgaver. Du kommer til at indgå i et fagligt, men også uformelt fællesskab i en lille organisation. Vores hverdag er præget af mange opgaver, så du skal have lyst til at være del af en organisation, hvor der er hastighed i opgaverne, og hvor det er nødvendigt, at der er et tæt samarbejde mellem kollegaerne for at sikre fremdrift i opgaverne.Vi har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø, som har fokus på både den enkelte og på fællesskabet. Det betyder blandt andet, at vi giver mulighed for fleksible arbejdstider og hjemmearbejde. Vi vægter også en arbejdsplads, hvor vi nærværende og opmærksomme på hinanden. Vi har en uformel omgangstone med godt humør og respekt for hinanden.Planafdelingen består af en afdelingsleder og 16 dygtige kollegaer – byggesagsbehandlere, naturforvaltere, planlæggere og administrative medarbejdere. Dagligdagen er præget af et højt aktivitetsniveau – opgaverne er udfordrende, og kollegerne er engagerede. Vi har frihed under ansvar, plads til forskellighed og en åbenhed for bidrag med nye initiativer og tiltag.Yderligere oplysning

Read more…