Efterforskere til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Aarhus) – Justitsministeriet – Copenhagen

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) søger to efterforskere.Politiklagemyndighedens kerneopgave er at behandle adfærdsklager og efterforske anmeldelser om strafbare forhold begået af politipersonale og andet personale i politiet og anklagemyndigheden, som varetager politimæssige opgaver eller opgaver, der relaterer sig til retshåndhævelse eller strafforfølgning. Herudover iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Politiklagemyndigheden er en selvstændig myndighed, der udøver sine funktioner i fuld uafhængighed.Dine opgaver og kompetencer Som efterforsker vil du primært komme i berøring med efterforskning af straffesager, men behandling af adfærdsklagesager vil også kunne forekomme. Politiklagemyndighedens efterforskninger består hovedsagligt af afhøringer. Det er derfor vigtigt, at du har kompetencer i relation til afhøring og har bred erfaring med afhøring. Desuden er det vigtigt, at du har kendskab til og kan bruge de værktøjer og metoder, der knytter sig bestemmelserne om efterforskning i retsplejeloven.Der vil blive lagt vægt på evne og vilje til tværfagligt samarbejde med Politiklagemyndighedens øvrige faggrupper, evne til selvstændig efterforskning og fleksibilitet i forhold til især tjenestetidsomlægning med kort varsel. Du vil indgå i en vagtordning, hvor du i kortere perioder har vagt og skal foretage udrykning til alvorlige hændelser (sager, hvor personer er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben eller i politiets varetægt).Om os Politiklagemyndigheden består af omkring 40 medarbejdere (jurister, efterforskere, kontorfunktionærer, studentermedhjælpere m.fl.). Efterforskergruppen i Politiklagemyndigheden består for tiden af 1 efterforskningschef, 9 seniorefterforskere og 1 konsulent.Vores vision er blandt andet at skabe størst mulig tillid både hos offentligheden og politiet til, at sager vedrørende politipersonale behandles korrekt, objektivt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt og at sikre en korrekt og hurtig gennemførelse af sagernes behandling på et objektivt grundlag.Vi giver dig et udviklende job på en dynamisk og uformel arbejdsplads, hvor vi vægter det tværfaglige samarbejde højt. Vi lægger vægt på nytænkning og har stort fokus på udvikling med henblik på at sikre en fortsat løbende udvikling af Politiklagemyndigheden.Vi deler lokaler med Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler (Bevismiddeltilsynet), og du vil derfor også blive kollega med engagerede medarbejdere i Bevismidddeltilsynet. Vi har hver vores fag- og arbejdsområde, men vægter det sociale sammenhold på tværs af myndighederne højt.Løn og ansættelsesvilkår Stillingerne i Politiklagemyndigheden er klassificeret i statens lønramme 33/skalatrin 46 med et stillingsbestemt tillæg.Tiltrædelse forventes at være den 1. oktober 2022 eller snarest muligt.Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG.Yderligere oplysninger Politiklagemyndigheden er beliggende centralt i Aarhus på Banegårdspladsen 1A, 1. sal, 8000 Aarhus C.Du kan læse mere om Politiklagemyndigheden på www.politiklagemyndigheden.dk og LinkedIn.Spørgsmål kan fra den 1. august 2022 rettes til efterforskningschef Niels Raasted, på telefon 4178 3520, eller skriftligt til: nra@politiklagemyndigheden.dkAnsøgning Stillingerne søges elektronisk på www.politiklagemyndigheden.dk under Om osLedige stillinger.Ansøgning vedlagt kopi af relevante eksamenspapirer, CV og eventuelle anbefalinger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest fredag den 19. august 2022 kl. 12.00.Samtaler forventes afholdt i uge 34/2022.Alle interesserede uanset køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.Lokation: AarhusAnsøgningsfrist: 19 Aug 2022

Read more…