Dygtig og empatisk social- og sundhedshjælper hjælper til Ørestad Plejecenter Team 3 – et profilplejecenter hvor kunst og kultur skaber livsglæde og f – Københavns Kommune – Copenhagen

Kan du lide at arbejde i et visionært og udviklingsorienteret plejecenter? Team 3 savner en faglig dygtig, empatisk og glad kollega, som vil være del af en hverdag, hvor vi vores vigtigste opgaver er at, give beboerne et trygt, aktivt og meningsfuldt liv, hvor fagliglighed vægtes højt, og hvor alle har medbestemmelse. Du skal kunne levere faglig kvalitet i pleje og omsorg til borgerne på 3. sal på Ørestad Plejecenter.Byens bedste beboere og medarbejdere – og hele tiden bedre Ørestad Plejecenter inddrager borgernes ressourcer og ønsker i tilrettelæggelsen af hverdagens aktiviteter og plejecentrets drift. Derfor skal du som medarbejder være indstillet på at udvikle dit faglige og personlige potentiale ud fra borgerne behov – og derfor er vi som arbejdsplads altid i bevægelse.Plejecentret arbejder med en IHI-inspireret forbedringsmetode, og vi har opnået flotte resultater med det. Forbedringsmetoden bygger på anvendelsen af data og hurtige afprøvninger, og derfor er der ikke langt fra ide til handling hos os. Du bliver en afgørende medspiller i disse processer.De øvrige medarbejdere fortæller: ”Her er fællesskab og faglig sparring”, ”man bliver inddraget og er en del af både velkendte og nye processer”, ” her kan man virkelig udvikle sig fagligt”, ”her er tydelig og lydhør ledelse”, ”gode inspirerende kolleger i en hverdag hvor to dage ikke er ens”.Vi ønsker en social og sundhedshjælper, som har kendskab til ældreplejen kan håndtere medicinudlevering har kendskab til journalsystemet Cura kan levere kvalitet i plejen og bruger sin faglighed til at inddrage borgerne i hverdagens aktiviteter interesserer sig for borgeren som ”det hele menneske” og som ser muligheder i at tilpasse pleje og aktiviteter med udgangspunkt i borgerens perspektiv gør op med ”som vi plejer”, ser muligheder i det ukendte, har lyst til at lære noget nyt og bruger sin indlevelsesevne til at skabe trygge rammer for borgerne er en god sparrings- og samarbejdspartner for kolleger kan deltage i uddannelse af vores elever, studerende og timelønnede i teamet er åben og proaktiv i de projekter, der er på tværs i huset samt i teamet Vil du være vores kollega?Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst mellem kommunen og den relevante faglige organisation. Stillingen er på 32-35 timer om ugen i dagvagter, hvor mødetiden ligger mellem kl. 07.00 og 15.00. Du har fast weekendvagt hver tredje weekend samt et antal helligdage om året. Vi ønsker stillingen besat den 1. oktober 2022Mere information Ørestad Plejecenter er del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Plejecentret er del af Lokalområde Amager, der desuden har fire øvrige plejehjem, Lokalområdekontor, Sundhedshus, Hjemmepleje og Sygepleje. Ørestad Plejecenter er beliggende i byudviklingszonen Ørestad Syd og metroen går lige til døren. Se www.kk.dk for yderligere information om at arbejde i Københavns Kommune. På Københavns Kommunes hjemmeside kan du også hente ældrepolitikken samt kommunens sundhedspolitik. Vil du vide mere, kan du kontakte teamleder Malene Senger Byrgesen på 2423 3043.Søg via linket senest mandag den 15. august 2022 Vi forventer at holde samtaler i uge 34Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk, Facebook og LinkedIn.Lokation: Sundheds- og OmsorgsforvaltningenAnsøgningsfrist: 15 Aug 2022

Read more…