Dispatcher til disponering af siddende patienttransport i Region Hovedstadens Akutberedskab – Region Hovedstadens Akutberedskab – Hellerup

Er du uddannet eller erfaren indenfor kørselsdisponering, kørselsledelse eller vagtcentralarbejde?Kan du holde styr på mange informationer og træffe gode hurtige beslutninger? Er et dig, der holder hovedet koldt selv på en vagt, hvor der er travlt og hektisk? Vi søger 1 dispatcher til en fuldtidsstilling til tiltrædelse snarest. Din nye arbejdsplads Region Hovedstadens Akutberedskab er en selvstændig virksomhed under Region Hovedstaden og har en stor opgaveportefølje: Visitation af sundhedsfaglige opkald til 112 og til Akuttelefonen 1813, disponering af ambulancer, akutlægebiler, akutlægehelikopter og en række specialtjenester (Babylancen, Sociolancen, Psykiatrisk Akutberedskab, Taktisk Akutmedicinsk indsats/TEMS, Mobile Behandlingspladser mm). Herudover er Akutberedskabet ansvarlig for interhospitale transporter mellem hospitalerne i Region Hovedstaden, liggende patientbefordring, planlægning og operativ ledelse af regionens tværgående sundhedsberedskab samt præhospital forskning. Vi er ca. 550 ansatte. Virksomheden har administrativt hovedkvarter og AMK-Vagtcentral i Ballerup, men er geografisk spredt på flere lokationer i regionen, hvor bl.a. akutlægebilerne har baser. AMK-Vagtcentralen AMK-Vagtcentralen betjener Region Hovedstadens 1,8 mio. borgere når de ringer 1-1-2 eller 1813 og har behov for hjælp i forbindelse med akut skade eller sygdom. Vi sikrer den rette hjælp i form af rådgivning og vejledning, samt afsendelse af ambulancer, akutlægebiler, helikopter, siddende- og liggende transport. Vi har ansvaret for at koordinere regionens præhospitale indsats, både ved dagligdags opgaver og ved store komplekse beredskabshændelser, i tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere – politi, brandvæsen, kommuner og hospitaler. Dine opgaver Du bliver ansat på 112-AMK-Vagtcentralen, hvor din primære opgave vil være at disponere vores kørende enheder til regionens borgere i et samarbejde med vores sundhedsfaglige visitatorer, ambulancedispatcherne og vagtledere. Vi udfører dagligt ca. 2200 siddende og 130 liggende transporter, af regionens borgere til og fra hospitalerne. På din vagt vil du i tæt samarbejde med resten af dispatcteamet varetage disponeringen af sygetransporter i hele Regionen. Arbejdsrytmen vil være forskellig for den enkelte, vagterne er af 8-10 timers varighed i tidsrummet 6-00-22.00, fordelt på alle årets dage. Arbejdspresset er vekslende over dagen, og der kan til tider være hektisk og travlt. Der vil være mange opgaver og opkald, hvor omdrejningspunktet hele tiden er at træffe de rigtige beslutninger, der bringer borgerne frem til tiden. Oplæring til funktionen foregår lokalt og omfatter primært superviserede følgevagter med erfarne kolleger. Vi investerer i dig Som en del af jobbet vil du blive introduceret til dine kollegaers arbejdsopgaver. Vi vægter tværfagligt samarbejde højt og vi mener, vi har en arbejdsplads med højt til loftet og en god stemning. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle, der kan se sig i stillingen til at søge. Løn- og ansættelsesforhold Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er fuld tid, 37 timer. Yderligere information For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte sektionsleder Karina Tinne Pedersen på tlf. 20 89 19 97.

Read more…