Demensansvarlige visitatorer (sygeplejersker, fysio- eller ergoterapeuter) til Visitation Nord i Københavns Kommune – Københavns Kommune – Copenhagen

Vil du være en del af en spændende omstilling af myndighedsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune? Og vil du være med til at sikre, at vores borgere med svær demens får det rette tilbud på det rette tidspunkt i sammenhængende og koordinerede forløb? Så har vi jobbet til dig, da vi søger to demensansvarlige visitatorer til Visitation Nord i afdelingen for Støtte og Koordinering.Københavnerne lever længere, og der bliver flere ældre med kroniske sygdomme og nedsat funktionsevne. Kortere indlæggelser og flere ambulante behandlinger betyder flere kommunale sundhedsopgaver, mere kompliceret pleje og flere borgerforløb på tværs af sektorer og på tværs af kommunens egne indsatser. Udviklingen i de kommunale sundhedsopgaver stiller store krav til sundheds- og omsorgsindsatsen i Københavns Kommune og herunder også indsatsen med henblik på at vurdere og sikre den rette hjælp og støtte til borgerne. For at imødekomme denne udvikling igangsatte myndigheden i 2021 en organisatorisk omstilling, der giver plads til at imødekomme de nye sundhedsopgaver, samtidigt med at du i samarbejde med fagligt kompetente kollegaer har mulighed for at bidrage til videreudviklingen af vores fælles arbejdsplads.Til at hjælpe os med at understøtte myndighedsfunktionen inden for vores tilbud for borgere med demens, har vi brug for medarbejdere med erfaring indenfor demensområdet, gerne med kendskab til myndighed. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra Københavns Kommune.Myndigheden i Københavns Kommune Myndigheden i Københavns Kommune er inddelt i tre afdelinger: Råd og Vejledning, Udredning og Rehabilitering samt Støtte og Koordinering.I Støtte og Koordinering arbejder vi med helhedssagsbehandling, der bidrager til at sikre kvalitet og effektivitet i de enkelte borgerforløb. Dine kollegaer er dels visitatorer, der samlet set bevilger ydelser efter serviceloven, tildeler sygeplejeindsatser og sikrer hjemtagelse af borgere fra hospitalerne, dels andre demensansvarlige visitatorer. Som demensansvarlig visitator indgår du i helhedssagsbehandlingen, ligesom de øvrige visitatorer, men har primært ansvar indenfor demensområdet. Vi forventer, at du er åben for sparring med dine kolleger, idet vi har stort fokus på vidensdeling og kollegial supervision i vores visitationspraksis, som er præget af stor kompleksitet. Som demensansvarlig visitator bliver du grundigt introduceret til arbejdet som demensansvarlig visitator og til kommunens demenstilbud, og vi tilbyder dig desuden minimum tre diplommoduler indenfor demensområdet.Dine primære arbejdsopgaver at fungere som vidensperson ved at vejlede og give sparring til borgernes faste visitator i forhold til borgere med komplekse demensforløb, så den rette støtte, pleje og omsorg tilbydes, og så borgerne og deres pårørende i videst muligt omfang kan håndtere egen livssituation være ansvarlig for visitationskonferencer på demensvurderingspladser at udarbejde anmodning om flytning uden samtykke efter servicelovens § 129 at vurdere og rådgive borgerens faste visitator ved ansøgning om værgemål, fuldmagter, fremtidsfuldmagter og magtanvendelse at indgå i netværk med de øvrige demensansvarlige visitatorer og den centrale demenspladsanvisning at understøtte udvikling af læringsmiljø i praksis at deltage i opgaver i lokalområdet i forhold til pårørende, oplysning om demens, tidlig opsporing m.v. sagsbehandling af ansøgninger efter serviceloven indenfor tekniske hjælpemidler og boligindretning, personlig pleje og praktisk hjælp, pleje- og ældreboliger, midlertidige døgnophold, m.m. tildeling af sundhedslovsydelser visitationsbesøg i borgernes hjem og på vores rehabiliteringscentre med henblik på vurdering af indsatser at medvirke til at sikre gode udskrivelser med borgeren i centrum at koordinere borgerforløb og medvirke til at sikre kontinuitet ved sektorovergange at medvirke til at fremme tværfagligt samarbejde internt i afdelingen og på tværs af kommunen daglig kontakt med interne og eksterne samarbejdspartnere, pårørende og borgere For at lykkes i stillingen forventer vi, at du har relevant praksiserfaring indenfor demensområdet er professionel og fagligt dygtig, gerne med nogle års erfaring har lysten til og gerne erfaring med at arbejde med myndighedsområdet bidrager til et godt arbejdsfællesskab og arbejdsmiljø løbende reflekterer over egen praksis og ønsker at udvikle personlige og faglige kompetencer er kyndig bruger af it og gerne har kendskab til omsorgssystemet Cura har en anerkendende tilgang til vores borgere, dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere er handlekraftig og beslutningskompetent har gode kommunikationsevner – både mundtligt og skriftligt, da du får en stor kontaktflade med mange forskellige samarbejdspartnere Vi lægger desuden vægt på, at du har øje for helheder og at det er naturligt for dig at medinddrage relevante samarbejdspartnere i borgerforløb med udgangspunkt i borgernes og de pårørendes ønsker og behov.Du bliver en del af en arbejdsplads med tæt borgerkontakt og gode muligheder for at understøtte den enkelte borgers behov et godt og stærkt arbejdsmiljø, som er baseret på høj faglighed, respekt for hinanden og hjælpsomhed faglig sparring med kollegaer og din nærmeste leder høj grad af tværfagligt samarbejde stor selvstændighed i forhold til opgaveløsningen et grundigt introduktionsprogram, hvor du understøttes i din kompetenceudvikling som demensansvarlig visitator med bl.a. en fast mentor en arbejdsplads i udvikling, hvor du inspireres og udfordres i dit daglige virke og kan bidrage til videreudvikling et arbejde, hvor tværfaglighed og relationel koordinering er afgørende for myndighedsopgaven med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov en lokation, der ligger godt i forhold til transport Praktisk information Stillingerne er på 35-37 timer om ugen, og arbejdstiden er fordelt på hverdage i dagtimerne. Vi ønsker, at du kan starte den 1. oktober 2022 eller snarest muligt.Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Helle Falktoft på 2710 2302 eller afdelingsleder Charlotte Hertz på 6113 2435.Sammen med din motiverede ansøgning beder vi dig medsende CV.Søg via linket senest mandag den 15. august 2022 Vi holder samtaler løbende.Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk, Facebook og LinkedIn.Lokation: Sundheds- og OmsorgsforvaltningenAnsøgningsfrist: 15 Aug 2022

Read more…