Chef for HR i Ældre- og Handicapforvaltningen – Odense Kommune – Odense

Har du mod på at stå i spidsen for HR i Ældre- og Handicapforvaltningen? Brænder du for at drive det HR-strategiske arbejde i Ældre- og Handicapforvaltningen? Og formår du at samle en gruppe dedikerede medarbejdere i et nyt fællesskab? Så er du måske vores nye chef for HR i Ældre- og Handicapforvaltningen. Den 1. september 2022 trådte en ny forvaltningsstruktur i kraft i Odense Kommune med oprettelsen af to nye forvaltninger. Dette følges op med en centralisering på det administrative område, som træder i kraft den 1. januar 2023. Begge processer betyder en del for Ældre- og Handicapforvaltningens struktur og medfører nu en mindre tilpasning af organisationen.Afdelingen HR HR i ÆHF er en del af stabsenheden Økonomi og HR, som understøtter hele Ældre- og Handicapforvaltningen, herunder rådmand, udvalg og den øverste ledelse i forhold til økonomi og HR. Vi er en stabsenhed som består af 75 medarbejdere og ledere. HR bliver en afdeling på ca. 20 medarbejdere, som kommer til at spænde bredt – både fagligt og med opgaverne. I HR arbejder vi for – i samspil med ledere og medarbejdere – at fremme det gode arbejdsliv, så borgerne møder medarbejdere med høj faglighed, nærvær og arbejdsglæde. Vi arbejder i alle ”lag” i organisationen, både på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Derfor er et gensidigt samarbejde med en anerkendende tilgang afgørende for vores opgaveløsning.HR arbejder i dag med organisations- og ledelsesudvikling på HR-strategiske områder, hvor HR understøtter organisationen på væsentlige kritiske områder som fx rekruttering, arbejdsmiljø, sygefravær, trivsel, onboarding, kompetenceudvikling og uddannelse. Vores hverdag er præget af mange forskellige typer af arbejdsopgaver – som vi både løser sammen og hver for sig. Det skal vi fortsætte med – og samtidig have et skarpere fokus på, hvordan vi understøtter cheferne med at lykkes med det ansvar som er beskrevet i rolle-ansvarsbeskrivelsen for lige netop deres chefniveau.Vi skal blandt andet understøtte forvaltningens chefer i et strategisk fokus på udvikling af deres ledere og sammen med dem understøtte, at lederne får implementeret udviklingsprojekter inden for fx uddannelse og kompetenceudvikling af organisationen. Det vil være opgaver som spænder vidt fra at facilitere processer, yde sparring til chefer på ledelsesniveau 2 og 3, systematisk hjælp til opfølgning, struktur mm.HR har også et fødekædefokus ift. samarbejde med uddannelsesinstitutioner og strategisk udvikling i dette regi. Vi skal sikre, at vi samarbejder med alle relevante uddannelser inden for det sundhedsfaglige område. Det bliver et vigtigt fokus at sikre, at vi er et professionelt og anerkendt uddannelsessted, hvor vi sammen med arbejdspladserne har et ansvar for at uddanne den næste generation af medarbejdere – og herved sikrer den naturlige fødekæde.HR skal have fokus på at vores samarbejde med uddannelsesinstitutioner kobles til den strategiske dagsorden og til samarbejdet på tværs af forvaltninger – også ind i 3-parts samarbejdet. Blandt andet skal vi arbejde tæt sammen med Borgmesterforvaltningen om en fælles strategisk holdning til, hvordan Odense Kommune udvikler sig som uddannelsessted.Om jobbet og opgaverneDu skal som det første lede etableringen af den ny afdeling som bliver sammensat af medarbejdere fra flere nuværende afdelinger og nye rekrutteringer. Du bliver chef for ca. 20 medarbejdere med en bred vifte af fagligheder. Opgaven er i første omgang at samle afdelingen og skabe en fælles kultur for, hvordan vi arbejder, og et socialt fællesskab omkring afdelingen.Som chef for HR får du en stor kontaktflade både centralt i ÆHF, i driften og i samarbejdet med andre forvaltninger. Der skal desuden skabes et naturligt og tættere arbejdsfællesskab mellem HR-chef og økonomichef i ÆHF, hvor de to afdelinger sammen skal levere en samlet og holistisk funderet understøttelse til lederne.Lige nu har vi gang i virkelig mange spændende ting, som skal følges til dørs, ud at leve og blive en del af praksis. Det bliver dit ansvar at understøtte – sammen med niveau 3-cheferne – at projekterne drives i mål og bliver implementeret på deres chefområde.Det betyder, at opgaven på den ene side fordrer et fokus på en stabil drift – men hele tiden med et blik på, hvor vi kan udvikle og forbedre vores understøttelse af organisationen.Vi søger en leder som har kendskab til og erfaring fra HR-området – og gerne ledelsesunderstøttende viden om arbejdsmiljøarbejdet ledelseserfaring og gerne erfaring fra det offentlige politisk tæft og erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation en lederuddannelse – eller er villig til at tage en. På det personlige plan ønsker vi, at du er ordentlig, loyal, besidder høj tillid, drive og er målrettet erfaring med ledelse og er tryg i rollen har fokus på udviklingsmuligheder ift. udvikling af driften, men med en solid forståelse for, at ting tager tid, og hvad driften kan rumme er dygtig til at samarbejde og kan lede op, ud og ned i organisationen er en modig leder, der tør gå forrest og vise vejen og skabe ejerskab og entusiasme formår at give modspil, når det er nødvendigt og medspil, når der er behov.

Read more…