Centerchef til politik og ledelse i Hvidovre Kommune – Hvidovre Kommune – Urban area of Copenhagen

Brænder du for at udvikle samspillet mellem politikere og administration?I Hvidovre Kommune søger vi en ny centerchef for Center for Politik og Ledelse. Vi søger en centerchef, som vil stå i spidsen for en udvikling, der i endnu højere grad understøtter engagerende og motiverende politiske drøftelser. En udvikling, hvor politikerne gennem deres drøftelser og forhandlinger sikrer beslutninger og løsninger med så bredt et politisk mandat bag som muligt. Det kræver en samtidig udvikling af nye processer med tidlig inddragelse af borgerne og det politiske niveau mhp. at understøtte muligheden for en bred politisk dialog og brede politiske løsninger. Denne processuelle og kulturelle transformation med involvering af organisationen og medarbejderne er en af de væsentligste opgaver for dig som centerchef.Center for Politik og ledelse har ansvaret for Betjening af kommunalbestyrelsen, politiske udvalg, borgmester og direktion Juridisk rådgivning af kommunens centre Køb og salg samt leje og udleje af fast ejendom Generelle sekretariatsopgaver, herunder sekretariatsbetjening af huslejenævn, beboerklagenævn og hegnsyn samt opgaver i forbindelse med valg Rådhusbetjente og rådhuskantine Der tre hovedtemaer for den kommende centerchef er på den korte bane Udvikling og implementering af nye processer og kultur i forhold til det politiske niveau Bringe centerets kompetencer og viden i spil på tværs af organisationen Sætte en klar ramme og retning for centerets udvikling, som med involvering af medarbejderne omsættes til handlinger i hverdagen. Du har sandsynligvis en lang videregående samfundsvidenskabelig uddannelse. Du har ledelseserfaring. Du kan sandsynliggøre, at du har politisk gehør. Dine relationelle kompetencer og integritet er i top, og du evner både at skabe og følge forretningsgange og samtidig skabe grundlaget for fleksibelt at kunne understøtte og imødekomme politiske ønsker.I Hvidovre Kommune er vi uhøjtidelige, uformelle, vil gerne udfordres og udfordre så du skal befinde dig godt i sådant et arbejdsmiljø og kunne stå ved dig selv. Flere udfordringer og forventninger til den nye centerchef er beskrevet i en , du finder du på eller .Ring til kommunaldirektør Jacob Thune på tlf. 26 21 32 13 eller til Hjalte Aaberg fra Aaberg+ på tlf. 26 86 58 31, hvis du har spørgsmål til jobbet. Se også .

Read more…