Botilbuddet Lyngdal søger en uddannet pædagog med funktion som faglig ressource – Den Sociale Virksomhed – Hellerup

Om stillingen Du bliver ansat som pædagog 37 t/ugen. 15 timer om ugen er du på arbejde hos en borger. Du bliver tilknyttet 3 borgere, som du primært har vagter hos. Derudover har du 22 timer om ugen som er organiseret som fleksible timer. Du er, sammen med den nærmeste leder, ansvarlig for at drive og udvikle den faglige kvalitet i jeres spor. Du skal planlægge og facilitere teammøder og sikre at teamet arbejder med faglige metoder og tilgange, som er inden for rammen af Lyngdals pædagogik. Du skal understøtte teamet i hverdagen og bidrage til at udvikle de faglige kompetencer i teamet, så vi kan opretholde et højtspecialiseret tilbud til beboerne. Vi forventer at du kan planlægge og udfører undervisningsforløb og faglige oplæg. Herudover skal du varetage konkrete faglige opgaver og bistå med faglig sparring, opsøgende arbejde, observationer og andre faglige ad hoc-opgaver. Du har 2 faglige ressourcekollegaer som varetager de faglige opgaver i hvert deres spor. I udgør sammen et team hvor i sparre med hinanden, orienterer hinanden og spiller hinanden gode. I har sammen fokus på, at vi arbejder i samme retning i alle 3 spor. Den ledige stilling er i Spor B. Om Lyngdal Lyngdals borgere er udviklingshæmmet voksne med lav kognitiv funktionsalder. De er alle fysisk meget aktive og autismespektrumsforstyrret. Derfor er de udfordret med kommunikation, begrænset i sociale færdigheder og kan have problemskabende adfærd. Dertil kan der være flere tillægshandicaps, diagnoser og tilstande, som gør dem til spændende og komplekse mennesker med fuldt støtte behov hele døgnet. Om dig Du er uddannet pædagog og har en solid erfaring fra specialområdet, specielt inden for autismespektrum forstyrrelser. Du er godt forankret i kendskabet til neuropædagogik, til problemskabende adfærd og til Principperne om Low Arousal. Det er et krav at du er dygtig til at formulerer dig, både mundtligt og skriftligt. Og at det er opgaver du synes om. Vi tilbyder mulighed for et rigtigt spændende job til dig, som ønsker En arbejdstid, som er en blanding af borgerrelaterede dag- og aftenvagter alle ugens dage En hverdag, som både består af fastlagte borgertimer samt fleksible timer, som er knyttet til ressourcefunktionen En grundig introduktion til Lyngdal, jobbet, funktionen og vores beboere.

Read more…