Botilbud i Tårnby søger socialpædagog – Region Hovedstaden – Copenhagen

Høj faglighed, professionel supervision og kompetenceudvikling, tværprofessionelt teamsamarbejde og selvledelse. Er det noget du lægger vægt på i dit arbejdsliv? Så er du måske vores nye uddannede kollega? Kamager søger en socialpædagog 35-37 timer om ugen, med lyst til at blive en del af hverdagen på et godt botilbud for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.Kamager er et botilbud efter Servicelovens § 108 for 40 beboere i alderen 23-76. Beboerne er udviklingshæmmede og har derudover forskellige funktionsnedsættelser som f.eks. autisme spektrum forstyrrelser, epilepsi, Downs syndrom, cerebral parese og demens. Fælles for beboerne er, at de har et stort behov for støtte og hjælp, i alle dagligdagens sammenhænge.Vi søger en kollega med et positivt sind, og med en god evne til at bevare overblikket, når ikke to dage er ens. Vi tilbyder en arbejdsplads med solide økonomiske og faglige ressourcer, godt arbejdsmiljø og ikke mindst store udviklingsmuligheder. Vi sørger for at du får grundig introduktion.Fleksibel arbejdstid Vi arbejder i 6 ugers rul, men uden faste ”rulleplaner” i et fleksibelt tjenesteplanssystem. Du er fleksibel og skal arbejde både dag-, aften- og weekendvagter (placeret i tidsrummet 7-23) – dog ikke i fast rul. Du byder selv ind med ønsker til din plan, og får derfor meget stor indflydelse på din arbejdstid.Kamager som arbejdsplads Kamager består af fem teams med otte beboere i hvert. Hvert team har 8-10 faste kollegaer, samt flere faste vikarer. Vi arbejder i selvledende teams – uden afdelingsledere. Vi stiller derfor store krav til samarbejdsevner og kommunikation. På Kamager arbejder vi ud fra et konfliktminimerende, neuropædagogisk perspektiv med vægt på Low Arousal. Vi har stor fokus på den enkelte beboers behov for støtte, og tilpasser derfor hele tiden vores krav, målsætninger og metoder.Vores ønsker og forventninger til digOm du er nyuddannet, erfaren, ung eller ældre og måske har fået lyst til at skifte spor, er mindre vigtigt for os. For os er det vigtigste, at du har lyst til at arbejde for Kamagers kerneopgave: At skabe de bedste rammer om det gode liv for beboerne, på og udenfor Kamager.Du har mod på at støtte beboerne i alle aspekter af deres hverdag. Herunder hjælpe med alle funktioner omkring personlig pleje og hygiejne, måltider, lettere rengøring, ledsage ved indkøb, administration af beboernes økonomi, samt deltagelse i aktiviteter – det vil sige alt hvad hverdagen indebærer.Du har gode kommunikative evner. Organiseringen i selvledende teams betyder at teamet selv planlægger, koordinerer og tager ansvar for at handle på opgaverne. Forudsætningen for at denne arbejdsform lykkes kræver, at man er tydelig i sin kommunikation mellem kollegaer, og at man ligeledes er god til at give og modtage feedback. Vi forventer derfor, at du har lyst og mod til at træffe selvstændige beslutninger. Vi foretrækker, at du har kørekort. Kamager er helt røgfrit i arbejdstiden. Løn og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst, suppleret med Kamagers lokalt forhandlede aftaler.Send os din ansøgning hurtigst muligt. Stillingen på 35-37 timer om ugen er til besættelse snarest muligt.For yderligere oplysninger om stillingen kontakt: Mie Karleby 40124006Lokation: Den Sociale Virksomhed

Read more…