Borgerrådgiver – Slagelse Kommune – null

14-08-2022 Byudvikler Vil du være med til at udvikle Slagelse?Brænder du for at arbejde med byudvikling? I Slagelse Kommune harvi usædvanlige mange projekter på tegnebrættet, bl.a. Bar mark projekter, hvor helt nye bydele skal realiseres. Erhvervsområder i byen der skal omdannes til boliger. Havnearealer der skal huse lækre nye boliger,vandsportsaktiviteter samt en tidligere storebæltsfærge. Motorvejsnære erhvervsarealer der skal udvikles og sælges. Vi søger en projektudvikler, der med interesse for og erfaring medbyudvikling kan indgå i et team, der arbejder med planlægning,udvikling og salg af arealer. Det præcise stillingsindhold vilblive fastlagt på baggrund af kvalifikationer, men bl.a. skal duvaretage følgende opgaver Projektudvikling af nye områder til hhv. boliger ogerhverv. Projektledelse af områdernes efterfølgende realisering, udbudog salg. Byplanarkitekt, landskabsarkitekt, urban designer, geograf,landinspektør eller lignende Du skal have en stærk faglig baggrund inden for byudvikling ogrigtig gode kompetencer inden for projektudvikling og -ledelse. Viforetrækker en ny kollega med en vis erfaring – men hvis du kanbyde ind med andre relevante kompetencer, kan mindre erfaring ogsågøre det. Vi leder efter profiler, der deler vores store lyst til at skabe ogudvikle til gavn og glæde for såvel borgere som erhvervsliv. Duskal kunne trives i et miljø baseret på tillid til dine evner ogderfor også selv kunne tilrettelægge og styre dit arbejde. Der erselvfølgelig altid mulighed for dialog og sparring. Det er samtidigvigtigt, at du har overblik og styr på detaljerne – vi sætter enære i at gøre tingene ordentligt. Afdeling for Byudvikling & Plan Du får 12 meget engagerede og kompetente kolleger med base påSlagelse Rådhus, 5 minutters gang fra Slagelse Station. Vi er p.t.10 arkitekter/planlæggere og 2 tekniske designere med megetforskellige fagligheder. Der er gode muligheder for at arbejdehjemmefra. Når vi er på rådhuset, arbejder vi i kontorer på 3-5mand, så der er plads til både sparring og ro til fordybelse. Vitror på, at de bedste resultater skabes af mennesker, der trives oganerkendes. Her er helt enkelt rart at være, og det er vi sikre på,at du også hurtigt vil finde ud af. Vidensdeling og koordinering på tværs af organisationen er et must.Du kan forvente brede samarbejdsflader – bl.a. vil du arbejde tætsammen med erhvervs- og bosætningskonsulenter, samt kolleger frakommunale ejendomme, kultur og fritid og det tekniske område. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Byplanarkitekt Ole Lund Sørensen på telefon 58 57 95 31 / mailolels@slagelse.dk Byplanlægger Moritz Faloota på telefon 58 57 93 52 / mail moriz@slagelse.dk Ansøgning Send venligst din ansøgning med CV via vores hjemmesideSlagelse.dk/job senest den 14. august 2022. Forventet tiltrædelse den 1. oktober 2022. Slagelse Kommune har det hele. Uddannelser, kyst, godinfrastruktur, tre købstæder og mange skønne landsbyer. Vi er ca.79.000, der bor i kommunen og en del flere, når vi tæller alle demmed, der kommer for at arbejde samt besøge familie og venner. Visætter en ære i at turde gå forrest, tænke stort, nyt ogfremadrettet. Vi arbejder målrettet for dialog, inddragelse ogkommunikation i øjenhøjde, så alle forstår os. Vi sætter faglighedog videndeling højt, ligesom vi deler troen på, at arbejdsglæde ogtrivsel er selve fundamentet for, at vi kan forvandle visioner tilvirkelighed. Læs mere på slagelse.dk

Read more…