Borgercenter Handicap søger tre socialfaglige medarbejdere til sagsbehandling i vores Børneområde – Københavns Kommune – Copenhagen

Vil du være med til at skabe positive forandringer for børn med handicap og deres familier? Har du lyst til at udvikle dig både fagligt og personligt via dit arbejde, og trives du med en bred samarbejdsflade i din hverdag? Så er du måske en af de nye kollegaer, vi mangler i Borgercenter Handicaps Børneområde.Om stillingerneAlle tre stillinger er del af en opnormering, da vi oplever et stigende antal børn med en autismespektrum forstyrrelse, der har behov for hjælp og støtte. Du vil blive en del af børneområdet og kommer til at arbejde med sagsbehandlingen af børn med diagnoser inden for autismespektret og deres familier. Vi er hver dag i kontakt med børn med handicap og deres familier, som har brug for vores faglige viden og indsats for at skabe positive forandringer i barnets liv. For at løse den opgave, bruger vi mange forskellige kompetencer – både faglige og personlige. Du kommer til at bruge din socialfaglige baggrund, men også din evne til at møde den specifikke familie og det enkelte barn og rumme den situation, de står i. Når familierne kommer til os, er de ofte i sorg eller krise, og der er stort behov for empati, situationsfornemmelse og rummelighed i mødet. Vi møder barnet og familierne med en faglig nysgerrighed ift., hvad vi kan tilbyde, og vi søger proaktivt at tænke i løsninger og muligheder. Vi bestræber os på at være tydelige i vores kommunikation om, hvad der skal ske, og hvad mulighederne er. Vi inddrager barnet og familierne og kommunikerer klart og tydeligt, så de føler sig set og hørt. Det er ikke altid, vi kan imødekomme barnets og familiernes ønsker. Du skal derfor kunne rumme det dilemma, der kan være i rollen som myndighed, hvor man skal træffe og formidle afgørelser indenfor givne rammer og gældende lovgivning. I den forbindelse sætter vi en ære i at formidle information og afgørelser, der bygger på et juridisk og sundhedsfagligt grundlag på en måde, så det bliver let forståeligt for modtageren. Vi lægger vægt på faglig sparring i hverdagen og på, at man åbent kan drøfte, hvis man er i tvivl eller har brug for andres perspektiver på en sag. Vi lægger vægt på, at vi kender hinanden som kolleger, til gavn for både trivslen og fagligheden. Hvem er du?Det vigtigste er, at du kan se dig selv i rollen som sagsbehandler, som den er beskrevet ovenfor. Du kan både være nyuddannet og erfaren. Uanset erfaring tilbyder vi dig som nyansat en grundig oplæring, og du kommer til at deltage i Borgercenter Handicaps uddannelsesprogram. Det er ikke et krav, at du har handicapfaglig viden, men du skal have interesse for at få det. Du skal være motiveret for at tage med på en rejse, hvor du kan opbygge eller udbygge din erfaring både fagligt og personligt og bidrage til, at vi som område udvikler os og løser vores opgaver med høj kvalitet. Vi tilbyder: Grundig oplæring og deltagelse i Borgercenter Handicaps uddannelsesprogram. En nærværende og tydelig ledergruppe, der er opmærksom på den enkeltes trivsel og på at sætte retning, rammer og ambitioner for arbejdet. Engagerede og dygtige kollegaer, som prioriterer det gode samarbejde i en travl hverdag. Mulighed for at bringe din faglighed i spil og gøre en vigtig forskel for børn med handicap og deres familier. Supervision. En arbejdsplads med fleksibilitet og mulighed for hjemmearbejdsdage. Massageordning, sociale arrangementer og faglige eftermiddage. Løn- og ansættelsesforholdAnsættelsen sker i henhold til gældende overenskomst for socialrådgivere, socialformidlere, administrativt personale/HK og efter principper om lokal løndannelse. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Der vil blive indhentet reference fra tidligere ansættelse samt udvidet børne- og straffeattest, inden stillingen kan besættes. Stillingen ønskes besat fra 1. september 2022 eller snarest derefter. Borgercenter Handicap er en røgfri arbejdsplads. Vi er beliggende på Borups Allé, 2200 København N. Yderligere oplysningerVil du vide mere om stillingerne, kan du kontakte afdelingsleder Christine Pejstrup i uge 30 og 31 på 2165 5661 eller afdelingsleder Anne Sandager i uge 32 på 5146 8923. Vi er meget interesserede i at vide, hvad der motiverer dig mest ved at skulle arbejde inden for handicapområdet, så skriv meget gerne om det i din ansøgning. Søg via linket senest søndag den 14. august 2022 Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt 22. august 2022. Om BørneområdetBørneområdet består af et myndighedsområde, aflastningsinstitutionen Skovhusene og Familiehuset. På Børneområdet i Borgercenter Handicap er vi i alt ca. 180 medarbejdere. Myndighedsområdet er organiseret i 4 handicapfaglige teams. Tilsammen er vi ca. 45 sagsbehandlere, tre netværkskonsulenter og fire faglige koordinatorer. Børneområdet varetager sagsbehandlingen efter servicelovens bestemmelser for børn med funktionsnedsættelse i alderen 0 til 15 år og deres familier. I tæt samarbejde med forældrene og barnet arbejder vi hver dag på at skabe løsninger, der understøtter barnets trivsel og udvikling. Generelt for Børneområdet arbejder vi helhedsorienteret og varetager derfor sagsbehandlingen af både de handicapkompenserende ydelser (servicelovens § 41, § 42 og § 44) og foranstaltningsparagrafferne. Herunder at indgå i et samarbejde med familierne om at iværksætte den rette støtte inden for servicelovens bestemmelser, samt følge op på den iværksatte indsats.

Read more…