Borgercenter Handicap søger tre engagerede sagsbehandlere til Børneområdet – Københavns Kommune – København

Vil du være med til at understøtte myndighedsindsatsen for handicappede børn i København? Kan du møde alvorligt syge børn og børn med funktionsnedsættelser og deres pårørende i øjenhøjde og kommunikere tydeligt både mundtligt og skriftligt? Så er stillingerne som myndighedssagsbehandler på Børneområdet i Borgercenter Handicap måske noget for dig.Om stillingerneDu kommer til at sidde i Borgercenter Handicaps børneområde sammen med engagerede kollegaer, der hver dag arbejder på at blive det dygtigste, specialiserede børneområde i Danmark. Børneområdet varetager den helhedsorienterede sagsbehandling af børn med funktionsnedsættelser i alderen 0-15 år i Københavns Kommune. Grundlaget for vores arbejde er servicelovens regler om støtte til udsatte børn og børn med funktionsnedsættelse og deres familier.Du vil som sagsbehandler arbejde tæt sammen med barnet, familien og deres netværk og koordinere indsatsen i et tværfagligt samarbejde med og omkring barnet. På børneområdet er vi optaget af at yde en god, inddragende og rettidig borgerservice. I tæt samarbejde med forældrene arbejder vi hver dag på at skabe løsninger, der understøtter barnets trivsel og udvikling.Den ene stilling er tilknyttet et team bestående af 12 faste sagsbehandlere og en socialfaglig koordinator. Teamet varetager sagsbehandlingen for børn med hjerneskade, udviklingshæmning, fysiske funktionsnedsættelser og kræft.De to andre stillinger er tilknyttet et team, der varetager sagsbehandlingen for børn med diagnoser inden for autismespektret og deres familier. Teamet består af 18 faste sagsbehandlere og en socialfaglig koordinator.Vi lægger vægt på, at duhar relevant uddannelse som fx socialrådgiver/socialformidler og gerne erfaring fra myndighedsområdethar handicapfaglig viden og erfaring med at arbejde med familier i sorg og krisehar en nærværende, nysgerrig, tålmodig og inddragende tilgang til børnene og deres familier og altid har borgeren i centrumhar gode kommunikationsevner og kan trives med myndighedsrollenhar gode samarbejdsevner og formår at samarbejde internt såvel som eksternt med kollegaer og andre faggrupperhar flair for det administrative arbejde og it-systemer og formår at arbejde effektivt, selvstændigt og strukturereter ambitiøs på dine egne og på teamets vegne og prioriterer det gode teamsamarbejde højter udviklingsorienteret og har lyst til at arbejde i en organisation, hvor vi løbende forbedrer vores indsats i forhold til målgruppenVi tilbyderIntroprogram, oplæring og gode muligheder for faglig udviklingMulighed for løbende uddannelse og kompetenceudvikling gennem Borgercenter Handicaps interne kurser og uddannelsesprogramDygtige, engagerede, kreative og modige kollegaer i ambitiøse teams, som prioriterer det gode samarbejde i en travl hverdagEn nærværende og tydelig ledelsesgruppe, der er opmærksom på den enkeltes trivsel og på at sætte retning, rammer og ambitioner for arbejdetFleksibel arbejdstidLøn- og ansættelsesforholdArbejdstiden er 37 timer om ugen.Stillingerne ønskes besat pr. 1. oktober 2021 eller snarest muligt derefter.Løn og ansættelse er i henhold til gældende overenskomst og efter principper om lokal løndannelse. Der vil blive indhentet referencer samt udvidet børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.Om Borgercenter HandicapVores målgruppe er Københavnere med varigt nedsat funktionsevne. Vi består af et myndighedsområde med 333 medarbejdere og 10 centerfællesskaber bestående af 61 tilbud med 2.200 ansatte. Vi arbejder ud fra Socialstrategien, en by med plads til alle, under overskrifterne et værdigt liv, et selvstændigt liv, en helstøbt og langsigtet løsning samt en sund og faglig stærk organisation. Du kan læse om Socialforvaltningen og om Borgercenter Handicap på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk.Borgercenter Handicap er en røgfri arbejdsplads. Vi er beliggende på Borups Allé, 2200 København N.

Read more…