Blå Kors-botilbud søger psykoterapeut til misbrugsbehandling – Blå Kors Danmark – Egtved

Ansøgningsfrist:28. august 2022 12:00By:Arden og MariagerVi søger en psykoterapeut med interesse og gerne erfaring inden for misbrugsbehandling til en kombineret stilling på vores botilbud i Arden og Mariager. Du vil blive fast tilknyttet Blå Kors 12-16 timer om ugen og har derudover mulighed for at blive tilkøbt til ekstra individuelle samtaler.Som terapeut skal du kunne arbejde eklektisk ift. metodevalg ud fra en helhedsorienteret praksis. Behandlingstilbuddene tager udgangspunkt i den enkelte beboer, hvor der på lige fod med rusmiddelbehandling også kan være brug for fokus på netværk, traumer eller lignendeStillingen er delt mellem Blå Kors Rold Skov i Arden og Blå Kors Bølgebryderen i Mariager, som er to selvejende institutioner under Blå Kors Danmark. Der er derfor både tale om en bred målgruppe, men også en arbejdsplads der er delt på forskellige lokationer i Arden og Mariager.Målgruppen har til fælles, at der er tale om socialt udsatte borgere, der er i behandling for misbrugsproblematikker. Målgruppens alder spænder fra 14-65 år. Derudover er det også en målgruppe, hvor der ofte er tale om dobbeltdiagnoser, hvor ADHD, Aspergers og nedsat kognitive funktionsniveau er klassiske problemstillinger. Dette har betydning ift. tilgangen i terapien.Terapien vil bestå af en blanding af faste gruppeforløb og individuelle samtaler. Grupperne vil være opdelt således, at de henvender sig til forskellige aldersgrupper.Du skal kunne arbejde selvstændigt omkring terapien, men samtidig indgå i et samarbejde med kontaktpersoner og derigennem være medskabende i den helhedsorienterede indsats for beboerne. Du skal være åben og rummelig i mødet med vores beboere. Vi forventer, at du er uddannet terapeut og gerne har erfaring i arbejdet med socialt udsatte og misbrugsproblematikker.Arbejdsopgaverne vil bestå af to faste ugentlige grupper. Grupperne foregår hhv. på Blå Kors Rold Skov og Blå Kors Bølgebryderen og med fokus på tilbuddenes målgruppe. Derudover vil der også være enkelte beboere som bliver tilknyttet individuelle samtaler. Udover terapi er der også en opgave i at skabe sammenhæng mellem terapi og den øvrige socialfaglige indsats ved at dokumentere samtaleforløbet og indgå i tværfagligt samarbejde med kontaktpersoner.MenneskesynPå Blå Kors Rold Skov og Blå Kors Bølgebryderen arbejder vi ud fra et kristent livs- og menneskesyn. I din ansøgning beder vi dig derfor forholde dig til, hvad det vil betyde for dig at arbejde med denne tilgang til arbejdet. Se mere på www.blaakors.dk/vaerdier-og-grundlag Ansættelse og ansøgningJobbet er på 12-16 timer om ugen – med mulighed for ekstra timer. Timerne vil være fordelt på to faste dage hver uge. Ansættelsen er snarest muligt efter samtale d. 1. september 2022. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte souschef Blå Kors Rold Skov, Birgit Andresen, tlf. 98 56 25 55 eller souschef Blå Kors Bølgebryderen, Dorte Iversen, tlf. 23 25 87 79.Ansøgningsfristen er 28. august 2022 kl. 12. Vi forventer at holde samtaler torsdag d. 1. september 2022. Send din ansøgning og dit CV via linket her.Blå Kors Danmark er en kristen social hjælpeorganisation, der hjælper udsatte mennesker, herunder hjemløse, misbrugere og deres børn. Blå Kors driver væresteder, rådgivning, behandling, botilbud og støttecentre for disse grupper samt arrangerer lejre for udsatte børn og unge. Se mere på blaakors.dk.

Read more…