Bioinformatiker – Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital – Region Midtjylland – Struer

Et barselsvikariat på fuld tid som bioinformatiker ved Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. april 2023 eller efter aftale. Vikariatet løber til d. 29. februar 2024 med mulighed for forlængelse.Opgaverne vil være fokuseret på sekvensering og analyse af mikroorganismers genomer mht. at påvise arter, typer, klonsammenfald, resistensgener eller resistensmutationer, og patogenesitetsmarkører.Du vil komme til at arbejde sammen med molekylærbiologer, bioanalytikere og læger til opsæt, validering, implementering og kvalitetssikring af molekylærbiologiske analyser og den tilknyttede forskning og udvikling.Afdelingen udfører en bred vifte af mikrobiologisk analyser, der strækker sig fra højt specialerede analyser i forbindelse organtransplantation til masse-analyser for kønssygdomme o.a. Afdelingen servicerer alle hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland. Ud over laboratoriet omfatter afdelingen også infektionshygiejnisk enhed, der blandt andet håndterer smitteopsporing. Dette også vha. genomsekvenseringsdata.De molekylærbiologiske analyser er hovedsageligt baseret på qPCR og beslægtede teknologier, hvor analyse-porteføljen er en blanding af og kommercielle kit. Det forventes at sekvensering får en voksende rolle i den molekylærbiologiske analyse af mikroorganismer særligt mht. typning af patogener, påvise resistensgener og til smitteopsporing.Afdelingen står bl.a. for den løbende sekvensering af alle positive SARS-CoV-2 prøver fra sundhedssporet i Region Midtjylland. En væsentlig del af jobbet vil i den nærmeste tid bestå i at vedligeholde og videreudvikle den bioinformatiske del af denne drift-opgave.Typiske arbejdsopgaverBehandle sekvensdata i et Linux-HPC miljøAnvende command-line tools. Herunder workflow management systemer som f.eks. snakemakeUdarbejde kliniske og forskningsmæssige data f.eks. ved brug af statistiske beregningsværktøjer som f.eks. RGøre resultaterne tilgængelige for ikke-bioinformatikere.Vi ønsker, at duer uddannet cand. scient., cand. polyt. eller lignende, med en bioinformatisk overbygning.om muligt har erfaring med bioinformatiske analyser af mikrobiologiske sekvensdata.kan arbejde selvstændigt, men samtidigt samarbejde om fælles projekter.er udviklingsorienteret, ansvarsfuld, fleksible og sætter patienten i centrum.kan samarbejde på tværs af faggrænser.kan og vil indgå i afdelingens undervisnings- og forskningsopgaver.Vi tilbyderen dynamisk afdeling i stor faglig og organisatorisk udvikling.et selvstændigt og afvekslende arbejde med engageret personale.en spændende, afvekslende og travl hverdag.Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til molekylærbiolog Kurt Handberg tlf. 7845 5627Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Read more…