Barselsvikariat: Sagsbehandler til myndighedsopgaver til skadedyrsbekæmpelse- og olietanke – Egedal Kommune – Ølstykke

Interesserer du dig for skadedyrsbekæmpelse og olietanke? Har du erfaring med myndighedsbehandling for rottebekæmpelse samt håndtering af anmeldelse- og afmelding af olietanke? Og har du samtidigt mod på at skabe tryghed hos borgerne i rottebekæmpelsen og skabe en god daglig dialog med kommunens rottebekæmper, så er dette barselvikariat måske noget for dig. Om osDu vil indgå i afdelingen for Trafik og Miljø, hvor vi samarbejder uformelt på tværs af faglige barriere. Vi lægger stor vægt på, at vores samarbejde foregår på en ligefrem og rummelig måde, i et gensidigt motiverende og engagerede arbejdsmiljø, således at vi kan levere service af høj kvalitet til borgerne, politikere, kollegaer m.fl. Dine arbejdsopgaver Myndighedsbehandling på rotteområdet, herunder påbud om kloak reparationer, oprydning, Tv-inspektion, midlertidigt henstilling af eventuel fuglefodring etc.Daglig dialog med kommunens borger og rottebekæmperTilsyn sammen med kommunens rottebekæmperLet økonomi i forbindelse med fakturering Udarbejdelse af ny rottehandlingsplan 5-7Diverse IT-opgaver både internt og eksterntAnmeldelse og afmelding af olietanke og rettelse i BBR samt dialog med ejendomsmægler i forbindelse med eventuelt hussalg.Sagsbehandling på rågeområdet, dialog med kommunens borger, naturstyrelsen, jæger samt tilsyn.Dialog og samarbede med forsyningsselskabetDiverse administrative opgaverDu vil få et stort selvstændig ansvar inden for rottebekæmpelse og det forventes at du hurtigt kan varetage både internt og eksterne henvendelser i forbindelse med rottebekæmpelse, da det vil være dine væsentlige arbejdsopgaver. Om digVi søger er person, der formår at agere professionelt og at møde den enkelte borger i ”øjenhøjde” idet det kan være forskellige problemstillinger den enkelte borger står i. Vi har fokus på de holdbare løsninger og da vi samarbejder på tværs og er i kontakt med borgere er det vigtigt, at du har gode kommunikationsevner både i skrift og tale. På det personlige plan lægger vi vægt på, at du er humoristisk, udadvendt, samarbejdsorienteret, initiativrig og effektiv. Vi ser gerne du derudover har: Relevant uddannelse Gerne myndighedserfaring inden for skadedyrsbekæmpelseErfaring med sagsbehandling med olietanke Kendskab til almindelige IT-værktøjer: ESDH, GIS og office-pakken Vi tilbyderI Trafik og Miljø vil have række spændende arbejdsopgaver inden for rottebekæmpelse, rågeregulering og olietankeområdet. Stillingen er placeret i Klima, Natur og Miljø, hvor vi er ca. medarbejdere.Klima, Natur og Miljø ligger på Egedal Kommunes nybyggede rådhus, Dronning Dagmars vej i Ølstykke. Rådhuset ligger lige ved Egedal Station, som har togafgang til og fra København og Frederikssund hver min. i myldertiden. Udover flotte og moderene kontorfaciliteter, tilbyder vi god kantineordning og træningsfaciliteter. Ansøgning og tiltrædelseAnsøgninger skal være os i hænde senest søndag den 3. december 3.Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge / 3 med tiltrædelse 5. februar 4. Ansættelsen løber frem til . januar 5. Der vil blive indhentet referencer i forbindelse med ansættelsesprocessen.Løn- og ansættelsesvilkårStillingen er en fuldtidsansættelse med flextid og en ugentlig arbejdstid på timer i henhold til gældende overenskomst med den relevante faglige organisation. Yderligere oplysningerØnsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte skadedyrsansvarlig, Katrine Rønsch Granath på tlf. nr. 9 7 eller afdelingsleder for Trafik og Miljø, Bjarne Jess Vennike på tlf. nr. 9 4.

Read more…