Banker dit hjerte for socialt udsatte og korte forløb med højt patientflow – Herlev Hospital – Hellerup

Vi søger en social- og sundhedsassistent til akutmodtagelsens kortidsafsnit, der har lyst til at arbejde i en afdeling med mange forskellige specialer – hvor blandt andet socialt udsatte er et specialeområde. I vores nyopførte afdeling med moderne teknologi og en-sengs stuer søger vi dig som vores nye kollega. Målgruppen af udsatte patienter spænder bredt. Fra de sårbare unge mennesker, der har taget en overdosis paracetamol, til patienten med et mangeårigt alkoholmisbrug. Inden for dette speciale vil du få mulighed for en stærk faglig udvikling inden for behandling af abstinenser og tæt samarbejde med vores socialsygeplejesker og den primære sektor. Ligeledes har vi som en af få afdelinger i Danmark ressourcerne til at opstarte behandling til patienter med GHB-misbrug – under tæt monitorering. Akutmodtagelsens korttidsmedicinske afsnit byder på mange forskellige patientforløb, så som diverse infektioner, lungesygdomme, blodtransfusion, alkoholabstinenser, forgiftninger og patienter, der ligger til observation efter anlæggelse af PUG-sonder. Dette skaber en god dynamik, faglig alsidighed og de opgaver, vi møder, er sjældent ens. Vores afsnit er normeret til 15 patienter, hvor vi er et team sammensat af både erfarne og nyuddannede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter til at varetage patientforløbene. Vores patienter har en gennemsnitlig indlæggelsesperiode på 2 dages varighed. Vi arbejder i makkerpar og har et tæt tværfagligt samarbejde med læger, diætister, fysioterapeuter og afsnittets kompetente socialsygeplejersker. Vi udskriver ca. halvdelen af afdelingens patienter dagligt, så en del af dine arbejdsopgaver vil være et tæt samarbejde med primærsektoren. Vi vægter det gode patientforløb – også i overgangen til primærsektor, hvor vi har et godt samarbejde med kommunerne og god støtte og vejledning fra hospitalets kommunale samarbejdspartner. Vi kan tilbyde dig Et grundigt oplæringsprogram over det første år på afdelingen og gode muligheder for videre kompetenceudvikling Et bredt kollegialt fællesskab, med plads til læring og udvikling inden for et bredt medicinsk felt En faglig udvikling inden for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde En afdeling, hvor udvikling og sparring med kollegaer er i fokus, og hvor vi vægter det sociale fællesskab højt En afdeling, der giver muligheder for udvikling inden for akutsygepleje, da vi er en del af akutmodtagelsen. Et afsnit, hvor du vil opnå bred medicinsk erfaring og faglighed, og som derfor er et fantastisk godt sted at starte sin karriere, hvis du er nyuddannet social- og sundhedsassistent Et lærerigt miljø med kurser og undervisning i bl.a. alt fra psykiatri i somatikken til akut-sygepleje og sygepleje til den kritisk, syge patient. Vi vægter faglighed højt og har derfor faste undervisningsdage og simulationstræning, således vi kan være klædt fagligt på til at varetage alle slags patientforløb. Af dig forventer vi: En SOSU-assistent, der er fagligt nysgerrig, opsøgende og brænder for socialt udsatte patienter, og at du kan lide at arbejde med korte patientforløb med højt patientflow. At du vil arbejde på lige fod med dine sygeplejekollegaer og vil have dine egne patientforløb dvs. alt undtaget I.V-medicin. At du fungerer godt socialt i afdelingen, da vi vægter det sociale fællesskab højt Et ønske om ansættelse i en fast stilling på 32-37 timer pr uge i blandede vagter pr. 1/10- 2022 eller efter aftale. Løn – og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke- ledende personale på sundhedskartellets parter, herunder Dansk sygeplejeråd og regionernes Lønnings- og takstnævn. Send os din ansøgning senest mandag d. 22/08 – 2022 inden kl. 12:00 via e-rekruttering. Vi forventer at afholde samtaler løbende, så skøn dig at sende os din ansøgning. Har du spørgsmål? Vil du vide mere eller besøge afdelingen, så kontakt oversygeplejerske Hjalti Ragnarsson på tlf. 38689888 eller på mail hjalti.ragnarsson@regionh.dk Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

Read more…