Bæredygtighedskoordinator med kendskab til byggeprocesser – DTU – Lyngby

DTU Campus Service, CAS Bæredygtighed, søger en kollega, der har lyst til at bidrage til en systematisk udvikling og understøttelse af bæredygtighed i byggeriet.CAS Bæredygtighed er en sektion, der på forskellige måder understøtter Campus Service’s arbejde med bæredygtighed i administration, drift og udvikling af DTU’s campusområder. Campus Service har i mange år arbejdet med bæredygtighed, og ambitionsniveauet er meget højt. Med beslutningen om at DGNB-certificere campusområder, alt nybyggeri, større renoveringer samt alle bygninger i drift, er vi i fuld gang med at opbygge kapacitet i organisationen til at skabe sammenhæng i bæredygtighedsindsatsen på tværs af organisationen.Indenfor nybyggeri og større renoveringer, har Campus Service arbejdet seriøst med bæredygtighed i en årrække, og rigtig mange projektledere er DGNB-uddannet. Vi ønsker endnu mere flyvehøjde, og vil i den kommende tid have fokus på at videreudvikle vores strategiske grundlag for prioritering af bæredygtighedstiltag. Målet er at kunne skabe unikke bæredygtighedsfortællinger for hver enkelt bygning, der kan bidrage med inspiration og ny viden til branchen.Dette skal suppleres med et særligt fokus på understøttende initiativer, som fx systematisering og videreudvikling af hjælpeværktøjer til bæredygtighedsarbejdet, digital understøttelse samt faciliterede processer for videndeling og læring på tværs af Campus Service.Campus Service søger en kollega, der vil være med til at udvikle og understøtte indsatsen for bæredygtighed i byggeri og renoveringer, samt bidrage til brobygning mellem drift og byggeri.Dine opgaver og ansvarsområderNedenstående er hvad vi forventer vores nye kollega skal bidrage til at udvikle. Hvilken rolle du får i arbejdet, afhænger meget af din erfaring og viden på området. Strategisk grundlag for bæredygtighed i byggeri og større renoveringer. Værktøjer og dokumentation til brug i DGNB-processen samt understøttelse af tiltag, der rækker udover kravene i DGNB. Digital infrastruktur til understøttelse af bæredygtighedsarbejdet i byggeri og i overlevering til driften. Udover at have en rolle i udviklingsarbejdet, vil du også skulle bistå projektlederne på de respektive byggeprojekter med sparring i bæredygtighedsarbejdet, samt være med til at skabe rum for erfaringsudveksling og læring projektlederne imellem.Hvem er du?Hvis du synes ovenstående lyder spændende, og samtidig kan genkende dig selv i en eller flere af nedenstående udsagn, er du måske den rette kandidat til stillingen. Du er ambitiøs og brænder for at kvalificere bæredygtighedsarbejdet i byggeprojekterne, så vi hele tiden bliver dygtigere. Du har forståelse for de forskellige aspekter af bæredygtighedsarbejdet, og synes det er spændende at arbejde systematisk med bæredygtighedsdata jf. DGNB-standarder. Du ved hvad LCA og LCC betyder, og har en holdning til hvornår det giver mening at gennemføre en analyse samt hvad analysen skal indeholde. Du kan lide at samarbejde med mange forskellige mennesker, og har flair for at facilitere dialoger med henblik på at skabe læring og udvikling. Du betragter det at skrive som en naturlig del af hverdagen, og har lyst til at være pennefører på retningslinjer, vejledninger og andet hjælpemateriale. Du synes, at det er sjovt at sætte ting i system, rydde op i data, stille nysgerrige spørgsmål til datamateriale og formidle viden, så det bliver forståeligt for mange. Vi forestiller os, at du har en videregående uddannelse, men det kan også være, at du har en anden baggrund, der har givet dig kompetencer til at arbejde analytisk, systematisk og handlingsrettet.Hvad tilbyder vi digPå DTU bliver du del af et eliteuniversitet, hvor viden og uddannelse med et globalt perspektiv er omdrejningspunktet. Ny teknologi, innovation og viljen til at skabe noget, der kan komme os alle til gavn, er hjørnesten på DTU. Vi værdsætter høj faglighed, og understøtter at du løbende udvikler dig i takt med opgaver og ansvar.Løn og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten eller anden relevant overenskomst. Stillingen er på 37 timer.

Read more…