Attruphøj søger faste afløsere og timelønnede vikarer til pædagogisk arbejde – Aalborg Kommune – Aalborg

Attruphøj er et botilbud til voksne med erhvervet hjerneskade og hører under Fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk handicap. Der er 28 boliger fordelt på tre huse.Grundet borger tilgang søger vi både faste afløsere og timelønnede vikarer, der kan arbejde på tværs af de 3 huse dag, aften, weekend og helligdage. Ligeledes søger vi faste afløsere til at arbejde om natten – også på tværs af de 3 huse.Du bedes angive i ansøgningen hvorvidt du ønsker at arbejde om natten eller dag/aften.Det vil være en fordel hvis du har en pædagogisk/sundhedsfaglig baggrund og/eller erfaring med målgruppen. Timetallet er varierende og kan være på fast timetal eller som timelønnede.Stillingerne ønskes besat snarest muligt eller senest den 1. oktober 2022.Borgerne har alle kognitive skader, og flere har en udadreagerende adfærd som både kan være af verbal og fysisk karakter. Borgerne har brug for massiv støtte og en del modtager én til én støtte dagen igennem.I alle huse består arbejdet både af pædagogfaglige og sundhedsfaglige opgaver, der løses i samarbejdet med borgeren, i det omfang borgeren kan bidrage. Da mange borgere får massiv støtte til alle daglige gøremål, er du ofte sammen med den samme borger i størstedelen af din vagt, hvorfor det er vigtigt at du kan arbejde på den måde. Du har altid mulighed for sparring med de kolleger, som du er på arbejde med og man er aldrig alene på arbejde.Neuropædagogik er omdrejningspunktet for vores pædagogiske arbejde, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer. Vi arbejder med BVC i forhold borgers udadreagerende adfærd.Kerneopgaven i Voksenafdelingen er defineret således:Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale og trivselVi forventer at du:Udviser samarbejdsevne, er fleksibel samt evner at arbejde selvstændigt Er medvirkende til at skabe et godt, trygt og sikkert arbejdsmiljø. Er fysisk og psykisk i stand til at rumme borgernes forskellige adfærd, samt være omsorgsgiver. Er rummelig og nærværende i samvær med borgeren Er mødestabil Er indstillet på at arbejde med skiftende arbejdstider samt hver anden weekend og helligdage Har kørekørt Har vilje og lysten til at arbejde og samarbejde på tværs. Vi kan tilbyde: Et arbejdssted i udvikling med fokus på arbejdsfællesskab Et spændende og aktivt miljø, hvor nærvær, ansvarlighed og respekt er de bærende værdier Engagerede kolleger med tværfaglig baggrund En engageret ledelse med fokus på uddelegering af ansvar og kompetencer At du oplæres i opgaverne til at arbejde med borgerne Arbejdsstedets adresseAttruphøj, Attrupvej 15, 9310 Vodskov

Read more…