Ambitiøs oversygeplejerske til Klinik A, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital – Region Midtjylland – Aarhus

Vi søger en kompetent, visionær og engageret oversygeplejerske, der brænder for ledelse.Du vil være daglig leder af afsnittet, hvor nærledelse af personalet er i fokus og det forventes, at du i din ledelse fungerer tæt på personale og klinik. Medarbejderne er fagligt meget bevidste og engagerede. De er gode til omstillinger og udfordringer, og de har forventninger om en ledelse, der kan skabe rammer for deres trivsel og faglige udvikling.Fokus på ledelseKræftområdet er kendetegnet ved at være politisk eksponeret og bærer præg af forandring og store udviklingskrav. Det stiller krav til god ledelse, og skaber et spændende ledelsesmiljø. Vi har fokus på ledelse og prioriterer det højt, og er kendt for at forene faglig høj kvalitet og effektiv drift med forskning og udvikling på internationalt niveau. Vores vision er, at vi ”sammen med patienten giver den bedste kræftbehandling”.Du vil indgå i et tæt samarbejde med de andre oversygeplejersker i klinikkerne og den ledende overlæge i Team A. Du vil desuden indgå i en stor tværfaglig ledelsesgruppe og være en del af en gruppe på 11 oversygeplejersker. Du vil skulle udøve strategisk ledelse i samarbejde med overlæger og afdelingens samlede ledelsesgruppe.Klinik AKlinik A er en velfungerende klinik som behandler patienter med urologiske-, gynækologiske- og cerebrale kræftsygdomme. Patienterne ses til ambulante samtaler, opfølgningsbesøg og/eller til medicinsk kræftbehandling. Desuden har Klinik A ansvaret for afdelingens mindre operationsafsnit. Sygeplejen i Klinik A er karakteriseret ved gentagne og korte kontakter med den enkelte patient.De ca. 30 erfarne og kompetente sygeplejersker i Klinik A er opdelt i diagnoseteams for at kunne udvikle sygeplejen og behandlingen til en mindre gruppe patienter.Klinik A er uddannelsessted for sygeplejestuderende og SOSU-assistentelever.Vi søger en oversygeplejerske, somhargode ledelseskompetencer opøvet gennem både erfaring og uddannelse. Det forventes at du har en lederuddannelse/relevante lederkurser eller vilje til at påbegynde en lederuddannelse har en synlig og anerkendende ledelsesstil kan inspirere og udvikle både det enkelte personalemedlem og gruppen har gode samarbejdsevner, naturlig gennemslagskraft, er beslutningsdygtig og kommunikerer klart har humor, fleksibilitet og rummelighed har lyst til at lede i et miljø præget af kompleksitet, etiske dilemmaer, forandring og mangeartede krav trives med mangeartede kontaktflader til en række forskellige faggrupper og organisationer kan bevare roen og overblikket i ledelsesmæssigt udfordrende situationer samt i perioder med højt arbejdstempo i medarbejdergruppen. Du behøver ikke have erfaring med specialet, da det er dine ledelsesmæssige færdigheder og lyst til at anvende dem i et felt præget af udvikling, tværfaglighed og politisk fokus, der har størst betydning. Dine evner til at kommunikere og tage beslutninger og til at indgå i strategisk planlægning og ledelse vil derfor være vigtige.KræftafdelingenKræftafdelingen er en stor afdeling med to sengeafsnit, fire klinikker med dagsbehandling og ambulatorium, to stråleklinikker og diverse forsknings-, udviklings- og specialenheder. Vi beskæftiger ca. 600 mennesker fordelt på ca. 20 forskellige faggrupper. Afdelingen har årligt 8.400 nyhenviste patienter, ca. 120.000 ambulante besøg og ca. 10.000 sengedage. Vi udfører årligt ca. 54.000 strålebehandlinger og giver ca. 35.000 medicinske kræftbehandlinger.Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest.For yderligere oplysninger, se afdelingens .Ansættelsessamtaler finder sted den 25.august 2022.Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Read more…