Afdelingsleder til nyt simulations- og læringscenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen – Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen – Urban area of Copenhagen

Vil du stå i spidsen for kompetenceudvikling, læring og simulation i landets største sundhedsforvaltning? Vi er i fuld gang med at opbygge et nyt simulations- og læringscenter, som skal præge dagsordenen for kompetenceudvikling i Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsforvaltning (SUF) i mange år frem. Brænder du ligesom os for nye læringsformer og involverende læreprocesser? Og kan du drive forandringsprocesser i en kompleks og stor politisk organisation? Så har vi et spændende job til dig. Behovet for at udvikle effektiv og nærværende kompetenceudvikling er vigtigere end nogensinde, set i lyset af de tiltagende fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet. Vi har høje ambitioner og vil gerne være med til at tegne fremtidens kompetenceudvikling, hvor vores medarbejdere har let og fleksibel adgang til relevant og højt kvalificeret faglig udvikling. Vi åbner et nyt center for læring og simulation i foråret 2024. Centeret skal være ramme for en stor del af den kompetenceudvikling, vi udbyder i SUF, og skal bidrage til at rykke kompetenceudvikling for SUF’s ca. 10.000 medarbejdere endnu tættere på praksis. Vi søger en leder, som vil stå i spidsen for udvikling og drift af SUF’s strategiske kompetenceudvikling og være med til at etablere vores nye simulations- og læringscenter. Dine opgaver vil bl.a. være at: understøtte at SUF’s kompetencetilbud matcher fremtidens behov for kompetencer, har høj kvalitet og er efterspurgte af driften sikre et godt samarbejde med driftsenheder, fagcentre og områdekontorer, så deres behov realiseres gennem SUF’s strategiske kompetencetilbud lede en medarbejdergruppe på pt. fem dygtige og engagerede medarbejdere, der arbejder med læring og kompetenceudvikling styre budget og budgetopfølgning på forvaltningens kompetencemidler udvikle og etablere det nye simulations- og læringscenter frem mod anden kvartal 2024, herunder etablering af fysiske faciliteter centralt og decentralt, ansættelse af administrativ medarbejder til centeret, etablering af underviserkorps, omlægning af nuværende kompetenceaktiviteter, nytænkning, udvikling og afprøvning af simulationsbaserede læringsaktiviteter indgå i og bidrage til ledelsesfællesskabet i Center for HR og Uddannelse. Om digVi forventer, at du som ny afdelingsleder: har en relevant erfaringsbaggrund, hvor du har arbejdet med strategisk kompetenceudvikling, nye læringsteknologier og simulationsbaseret undervisning har erfaring med (eller potentiale til) personaleledelse har erfaring fra en politisk ledet organisation og forstår de dynamikker, rammevilkår og muligheder, der følger med holder dig fagligt opdateret, har en naturlig nysgerrighed og interesse for tendenser og udvikling inden for strategisk kompetenceudvikling og aktivt søger ny viden og formår at bringe den i spil i praksis har en relevant videregående uddannelse – du kan fx have en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse eller være sundhedsuddannet med overbygning er opsøgende og god til at skabe relationer, som bygger på tillid, og en tilgang, der understøtter samarbejde og inddragelse Det er en fordel, hvis du: har erfaring med at opbygge udviklingsenheder eller drive større programmer med mange interessenter har kendskab til SUFs sundhedsprofessionelle faggrupper, primært social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker samt fysio- og ergoterapeuter er uddannet i facilitering, feedback og simulation og/eller har arbejdet med det i praksis Det får du hos osDu bliver en del af Afdelingen for Organisation og HR i Center for HR og Uddannelse med ca. 30 kolleger, to afdelingsledere og en centerchef, der sammen udvikler og drifter strategiske HR-indsatser til gavn for og i samarbejde med hele organisationen. Vores hverdag byder på masser af projekter, betjening af direktion og politisk niveau, dialog/samarbejde med ledere og medarbejdere på driftsenheder og områdekontorer samt et ansvar for, at SUF er på forkant med de nyeste HR-dagsordener. Du kommer til at indgå i en ledergruppe med en centerchef og to afdelingslederkolleger, som sammen leder afdelingen og understøtter at afdelingens arbejdsområder (kompetenceudvikling, ledelsesudvikling, organisationsudvikling, fastholdelse og rekruttering) spiller godt sammen. Vi lægger vægt på gensidig faglig sparring, har et tillidsfuldt arbejdsmiljø og et stærkt kollegafællesskab. Løn- og ansættelsesforholdLøn- og ansættelsesforhold fastlægges efter gældende overenskomst. Stillingen ønskes besat den 1. august 2023 eller snarest derefter.

Read more…