Afdelingslæge eller overlæge ved geriatrisk område – Herlev og Gentofte Hospital – Hellerup

Vi søger en dynamisk og visionær afdelings-/overlæge til vores geriatriske område på Gentofte og/eller Herlev matriklen pr 1. september 2022 eller efter aftale. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: geriatri med bred klinisk erfaring og lyst til at indgå i arbejdet med den videre udvikling af det geriatriske område. Der lægges vægt på gode tværfaglige samarbejdsevner, gå-på-mod og lyst til nytænkning og samarbejde såvel indenfor som på tværs af specialer, faggrupper og afdelinger.Afdeling for Medicinske Sygdomme er en stor medicinsk afdeling, der udover geriatri også varetager infektionsmedicin, lungemedicin, endokrinologi og mere bred intern medicin på Herlev og Gentofte Hospital. Afdelingen har endvidere specialambulatorier, 2 medicinske dagafsnit samt diagnostisk enhed. Undervisning og forskning prioriteres høj indenfor alle specialer. På det geriatriske område er der således tilknyttet professorat, 3 lektorater, post doc ansættelser og ph.d studerende. På Gentofte-matriklen findes et geriatriske sengeafsnit med 15 senge, en specialiseret faldklinik, geriatrisk og onkogeriatrisk ambulatorium. Herlev-matriklen har et geriatrisk sengeafsnit med 20 senge. Derudover varetages en række udadrettede funktioner, herunder ortogeriatri og urogeriatri. Endvidere bidrager området med geriatrisk ekspertfunktion i hospitalets hukommelsesklinik. Flertallet af indlagte geriatriske patienter modtages på begge matrikler direkte fra Akutmodtagelsen med fokus på effektive og sammenhængende patientforløb. De geriatriske sengeafsnit har fast tilknyttet, tværfagligt personale. Vi går geriatriske tilsyn alle hverdage, og har i en ”betydelig aktie” i Akutmodtagelsen i form af tværfagligt “geriatrisk team”, følge hjem funktion og udgående geriatrisk funktion. Vi værdsætter engagement og læring i hverdagen og har yngre læger tilknyttet området i hoveduddannelse til geriatri, introduktionslæger i intern medicin, uddannelseslæger i almen medicin samt KBU-læger. Ansøger forventes at få sin primære kliniske funktion bredt i det geriatriske område med mulighed for at lægge vægten inden for eget interesseområde. Stillingen er forbundet med weekendstuegang og bagvagtsforpligtelse. Det forventes, at ansøger indgår i afdelingens kvalitetsarbejde, og forsknings- eller undervisnings-aktivitet vil være velkommen. Du vil få vejlederfunktion. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til organisationsaftalen for overlæger indgået mellem Region Hovedstaden og Foreningen af Speciallæger alternativt Foreningen af yngre læger.

Read more…