Afdelingschef til Kommunal- og Regionaløkonomi i Indenrigs- og Boligministeriet – Indenrigs- og Boligministeriet – Urban area of Copenhagen

Indenrigs- og Boligministeriet søger en afdelingschef til Kommunal- og Regionaløkonomi. Afdelingen har ansvaret for ministeriets opgaver i forhold til kommuners og regioners økonomi, herunder for ministeriets deltagelse i forhandlinger og opfølgning på økonomiaftaler med kommuner og regioner. Som afdelingschef får du også en central rolle i forhold til regeringens dagsorden om et mere sammenhængende Danmark med balance mellem land og by. DigDu har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund, og du er en garvet leder med erfaring fra en større offentlig institution. Det er vigtigt for os, at du: Har indgående viden om, erfaring med og interesse for kommunal- og regionaløkonomi Kan sætte dig ind i komplekse problemstillinger Er en motiverende leder, der formår at skabe resultater gennem andre Er ambassadør for gode relationer både internt og eksternt Bliver motiveret af værdierne viden, kvalitet og ordentlighed. StillingenAfdelingen har bl.a. ansvar for at håndtere tilskuds- og udligningssystemet for henholdsvis kommuner og regioner, budget- og regnskabssystemer for kommuner og regioner, de kommunale skatter, momsrefusion samt kommunal og regional låntagning. Opgaverne omfatter udviklings- og analysevirksomhed, udformning af nye love og regler samt fordeling af særtilskud. Derudover har afdelingen opgaver, som vedrører den kommunale og regionale sektors opgaver og struktur, offentligt-privat samarbejde, styring og kvalitetsudvikling, benchmarking/effektivitet samt De Kommunale Nøgletal.Du kommer til at stå i spidsen for en afdeling, der lige nu beskæftiger 24 medarbejdere. Kommunal- og Regionaløkonomi består af tre kontorer: Finansiering, Udgifter samt Opgaver & Stuktur. DepartementetIndenrigs- og Boligministeriet er et nyt ministerium med ca. 150 medarbejdere, der er etableret den 21. januar 2021. Ud over kommunernes og regionernes styrelse og økonomi arbejder vi med tilsynet med kommuner og regioner, valg og folkeafstemninger, boliger og bygningsreglement, parallelsamfundslovgivning, planloven og indsatsen i landdistrikter. Lige nu er det især arbejdet med at skabe bedre sammenhæng mellem land og by, der står højt på dagsordenen i ministeriet.Løn og ansættelse Du vil blive ansat som afdelingschef i løngruppe 3/lønramme 39. Stilingen ønskes besat på åremål efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, medmindre du i forvejen er udnævnt tjenestemand. Ansættelsesområdet er Indenrigs- og Boligministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Indenrigs- og Boligministeriets departement, Stormgade 2-6, 1470 København K.Tiltræden snarest muligt.

Read more…