Administrativ teamleder til Ulfborghus – Region Midtjylland – Viborg

Specialområde Børn og Unge (SBU), søger en administrativ teamleder til afdeling Ulfborghus i Ulfborg, som vil være med til at gøre Ulfborghus til Danmarks førende specialtilbud inden for målgruppen.Ulfborghus er et højt specialiseret tilbud under SBU. Det pædagogiske personale har en specifik og bred erfaring med målgruppen, som er børn og unge med diagnoser inden for autismespekteret kombineret med betydelige specifikke indlæringsvanskeligheder eller udviklingshæmning.Du vil sammen med afdelingslederen og den pædagogiske teamleder være tovholder på den faglige og administrative indsats på Ulfborghus, samt indgå i ledelsesteamet på tværs af Specialområde Børn og Unges otte afdelinger.Dine opgaverDine opgaver er i to dele – dels de administrative opgaver, dels den faglige ledelse og opbygning af ny afdelingsstruktur på Ulfborghus. Først og fremmest er det dog vigtigt, at du har lyst til, og mod på, at være med til at drive den udvikling som Ulfborghus står for.Den administrative teamleder vil i samarbejde med afdelingslederen være medansvarlig for:Arbejdsplaner – både udarbejdelse af grundplaner og daglig planlægning Ferieplanlægning, afspadsering og vikarer Lønindberetning og sygefraværsregistrering Daglig økonomi Indskrivning af nye børn og unge Planlægning af aflastning for børn tilknyttet vores aflastningsafdeling Kvalitetssikring i det daglige arbejde Facilitering af møder Dine kompetencerFor at kunne bestride arbejdet som teamleder er det først og fremmest vigtigt, at du har interesse for, og erfaring med, ledelse. Du kan se kvaliteten i at være en del af et højt specialiseret specialområde, hvor vi arbejder inden for Servicelovens rammer og dagligt kvalitetssikrer og udvikler vores ydelse inden for rammerne af socialtilsynets syv temaer og Lov om Voksenansvar og sundhedslovgivningen.Du har: en relevant uddannelsesmæssig baggrund flair for dokumentation, administration og brug af it-redskaber en struktureret og systematisk tilgang til dit arbejde erfaring med arbejdsplanlægning for døgnarbejde erfaring med overenskomster og arbejdstidsregler har kørekort og adgang til bil, da der vil være møder andre steder i regionen Om osSpecialområde Børn og Unge er ét af de i alt otte specialområder inden for Region Midtjyllands specialiserede socialområde. SBUs målgruppe er karakteriseret ved både normalt- og ikke normalt begavede børn og unge med komplekse problemstillinger såsom gennemgribende udviklingsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, multiple funktionsnedsættelser, adfærdsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, specifikke indlæringsvanskeligheder, tvangspræget adfærd og/eller hjerneskader.

Read more…