Ved Øre-næse-hals og Audiologisk Klinik – Rigshospitalet – Blegdamsvej – Hillerød

Ved Øre-næse-hals og Audiologisk Klinik - Rigshospitalet - Blegdamsvej - Hillerød

Projektet tager udgangspunkt i mange års arbejde omkring forståelsen for forekomst, udvikling, diagnosticeringen og behandlingen af oropharynx cancer – særligt den gruppe af cancere, som er forårsaget af HPV. Desuden bygger dette projekt på et 4-årigt blodprøve projekt, hvor der prospektivt er indsamlet blodprøver på alle patienter før, under og efter behandlingen af canceren.

Formålet med projektet er at øge kendskabet til den undergruppe af HPV-positive oropharynx-cancere, som skiller sig ud med en negativ prognose grundet et hurtigt og aggressivt forløb. Der er flere del-projekter, som kan undersøges, men overordnet handler det om at blive klogere på, hvordan tumorer med aggressivt potentiale adskiller sig for de øvrige; dette skal primært undersøges via molekylær/DNA undersøgelser koblet til klinikken, hvorfor det forventes at ansøgeren har en nysgerrighed og interesse i at arbejde intensivt med dette. De overordnede retningslinjer for projekter er givet, men du vil som en del af en større forskningsgruppe have høj medbestemmelse i retning, detaljer og metode, idet du skal have en hovedrolle i at udfærdige projektets protokol ved start af ansættelsen.

Lønnen til projektets første år er finansieret, og der skal sideløbende med det øvrige forskningsarbejde søges om støtte til de sidste 2 år. Det er tanken, at den, der ansættes, søger et ph.d. studium inden for projektet. Forskergruppen bag projektet består af erfarne forskere; herunder professor, overlæge, dr. med., Christian von Buchwald, som bliver hovedvejleder for ph.d. studiet. Hertil er 1. reservelæge, ph.d. Christian Grønhøj også i vejledergruppen. Endeligt vil læge, Kathrine Kronborg Jacobsen, som starter ph.d. oktober 2020, indgå i et tæt samarbejde.

Det forventes, at den, der ansættes, er beredt på at kaste sig ud i kompliceret forskning, som spænder mellem klinik og molekylær biologi. Det forventes således, at kandidaten udover at være en del af en forskningsgruppe, kan arbejde meget selvstændigt og strukturere flere projekter samtidigt. Projektet kræver både evner til et stort tværfagligt samarbejde og et godt overblik.

Du vil få en travl hverdag, men du vil også få et unikt kendskab til forskning – og blive en del af stærkt og velfunderet forskningsteam. Du vil få en stærk akademisk forankring i forskningsmiljøet omkring vor forskningsgruppe med stort ansvaret for gennemførelse eksperimenterne. Du vil selvfølgelig modtage den nødvendige kliniske og akademiske vejledning og uddannelse, men det forventes at du i høj grad løber med bolden selv og udnytter ressourcerne i og omkring forskningsmiljøet.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat af en læge, som har gennemført KBU og helst også introduktionsstilling i øre-næse-hals. Vi ser gerne ansøgere med forskningserfaring – ikke nødvendigvis forskningsansættelse. Det vigtigste er dog, at du har lyst til at prøve kræfter med forskning og er klar til at udfylde rollen.

Ansættelsen
Ansættelsen er 1-årig og sker efter gældende overenskomst. Forskningsassistenten får tjenestested på Rigshospitalet og er stillingen er på fuldtid (37 timer).

Ansøgningen
Send kort motiveret ansøgning (1 side) og CV via linket Søg job her på siden.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er den 21. august 2020. Ansættelsessamtaler afholdes den 27. og 28. august 2020.

Ansættelsesstart
Den 1. oktober 2020 eller efter aftale.

Kontaktpersoner

Christian von Buchwald, tlf 35452071
e-mail:

Christian Grønhøj, tlf 35457712
e-mail:

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.