2 dansklærere til Seden Skoles børnemiljø – Odense Kommune – Odense

Om osSeden Skole har ca. 620 elever og 60 ansatte, heraf 41 lærere, 3 børnehaveklasseledere og 13 pædagoger. Vi ser os selv som en engageret og dedikeret personalegruppe med høje forventninger til os selv og hinanden. Vi har på skolen organiseret os, så samarbejdet primært foregår på årgangen. Det pædagogiske personale på årgangen planlægger, tilrettelægger og gennemfører holddeling og differentierer undervisningen på tværs. Vi har fokus på et stærkt teamsamarbejde med kerneopgaven for øje.Herudover er det et krav, at der udarbejdes årsplaner i alle fag samt ugeplaner. Vi prioriterer det fagprofessionelle samarbejde.På skolen er der indrettet individuelle arbejdspladser til alt pædagogisk personale.Vi er særligt optaget af: At styrke elevernes faglige udvikling og trivsel At fokusere på dannelse og trivsel At give alle vores elever deltagelsesmuligheder At lave gode løsninger for alle vores elever Vi arbejder kontinuerligt henimod et pædagogisk personale, som har en anerkendende tilgang til elever, forældre og kolleger har høje forventninger til alle elevers faglige og sociale trivsel prioriterer samarbejdet højt – og tager ansvaret for at finde de gode løsninger er åben for sparring og udvikling af undervisning og pædagogik i egen og andres praksis er engageret og tør afprøve forskellige løsninger er initiativrig, og byder ihærdigt ind på opgaverne i skolen og SFO er ansvarlig deltager i fællesskabet og melder aktivt ind for at løfte opgaverne er munter og bidrage positivt til den gode stemning overholder loyalt aftaler og bakker op om fælles beslutninger Løn- og ansættelsesvilkårBegge stillinger er faste stillinger på 37 timer ugentligt og er til besættelse snarest muligt.Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Read more…